NorGer sender søknad om utenlandskonsesjon

(Oslo, 6. april 2010) NorGer har i henhold til energiloven § 4 2 søkt om utenlandskonsesjon for den planlagte elektriske kabelforbindelsen mellom Norge og Tyskland. Søknaden sendes på den forutsetning at Olje- og energidepartementet anser det nødvendig med en slik konsesjon for å bygge og operere en likestrømsforbindelse mellom de to landene.

NorGer planlegger å bygge den første elektriske kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Kabelen får en kapasitet på 1400 MW. Kabelprosjektet eies av de to norske energiselskapene, Agder Energi og Lyse, og det sveitsiske energiselskapet EGL, alle med 1/3 hver. Kabelen skal gå fra Flekkefjord til Wilhelmshaven i Tyskland. NorGer sendte 6. november i fjor konsesjonssøknad med konsekvensutredning til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for den planlagte kabelen. Siden da har eksterne rådgivere analysert prosjektets samfunnsøkonomiske og konkurransemessige konsekvenser, og konklusjonen er at det er sannsynlig at NorGer vil ha gunstige samfunnsøkonomiske og konkurransemessige effekter. Prosjektet vil også bidra til en økt andel fornybar energi i EUs energiforbruk, som er i tråd med EUs såkalte 20-20-20 mål. “Både Norge og kontinentet har et presserende behov for flere overføringskabler. Prosjekter som NorGer er avgjørende for å nå klimamålene, i tillegg til at de øker forsyningssikkerheten og konkurransen i markedene. Dette er sterke grunner til at norske myndigheter bør innvilge utenlandskonsesjon for kabelen mellom Norge og Tyskland”, sier prosjektleder for NorGer Tommy Løvstad. Å binde sammen de to markedene vil redusere utfordringen med mye innelåst kraft i det nordiske markedet og dermed skape sterkere insentiver for å investere i fornybar energi. På den måten vil NorGer være med og åpne for mer produksjon av fornybar energi i det nordiske markedet, som igjen vil bidra til å nå klimamålene og sikre tilgangen av ren energi for industri og forbrukere. I tillegg vil kabelen være med å redusere prisvolatiliteten i begge land. Eksempelvis vil denne typen overføringskabler sikre lavere priser for norske forbrukere i svært tørre og kalde år. “Vi er svært entusiastiske på vegne av dette prosjektet og mener overføringskabler skaper en vinn-vinn situasjon for klimaet, næringsliv og forbrukere”, sier Løvstad. NorGer skal være en åpen kabel drevet av et selvstendig uavhengig selskap. Full tredjeparts-adgang er garantert gjennom at strømmen handles i et auksjonssystem der den daglige kraftflyten i kabelen vil bli bestemt av kraftbørsene i Norge og Tyskland. Utnyttelsen av kabelen vil således utelukkende bli bestemt av prisforskjellene mellom Norge og Tyskland, hvor kraften går fra det landet med lavest pris til det landet med høyest pris. Eierne av kabelen vil ikke kunne påvirke dette. Det er Olje- og energidepartementet som skal ta stilling til om utenlandskonsesjon er nødvendig for NorGer, og deretter vurdere søknaden. Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsansvarlig for NorGer, Hans Jørgen Mørland på 948 63 570 eller hans.jorgen.morland@norger.biz.

Tags: