Aktiv med Jobben


Illustrasjonsfoto til aktivitetskampanjen Aktiv med Jobben. Trening med gode kolleger gir varig motivasjon og sosialt fellesskap på arbeidsplassen.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

Norges Bedriftsidrettsforbund er et av de største særforbundene i norsk idrett, med 296.000 medlemmer fordelt på 4.200 bedriftsidrettslag. Forbundet fremmer en aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsskapende arbeid samt tilbud om aktiviteter, tjenester og produkter. I tillegg til den tradisjonsrike bedriftsidretten står NBF bak aksjoner og aktiviteter som ”Sykle til Jobben”, Aktiv med Jobben” og ”Aktiv Bedrift”. Forbundet engasjerer 50 ansatte på landsbasis og forbundskontoret ligger i Idrettens Hus på Ullevål Stadion. For mer informasjon, se www.bedriftsidrett.no, www.aktivlivsstil.no, www.aktivbedrift.no, www.sykletiljobben.no og www.aktivmedjobben.no.

Abonner

Relaterte slipp

Bedriftsidretten vil ha demokrati i praksis
Aktivitetskampanjer i skuddet
- En duppedings gir ingen helseeffekt