Bedriftsidretten vil ha demokrati i praksis

(Oslo 12. nov. 2009) Med arbeidslivet som arena og voksne som målgruppe står Bedriftsidretten i en særstilling i norsk idrett. Forbundet opplever at et stadig mer nettverksbasert demokrati i idretten, gjør det vanskelig å nå gjennom.

- Idretten er tjent med en ny mandatfordeling, men i denne prosessen må de demokratiske prinsippene bli ivaretatt, sier Tom Erik Sundsbø, president i Bedriftsidretten. Avventer innmelding Gjennom Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF), er idretten i ferd med å utvikle et nettverksbasert demokrati, utenfor de etablerte demokratiske spillereglene. Bedriftsidretten er derfor positiv til det initiativet NIF har tatt, ved å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra både NIF, særforbundene og idrettskretsene. - Vi ønsker ikke å stimulere til nye grupperinger på siden av hvordan idretten er organisert i dag, men imøteser dialog innenfor etablerte, demokratisk valgte organer. Vi avventer derfor signaler fra de prosessene som nå er iverksatt, sier Sundsbø. Forstår frustrasjonen Bedriftsidretten opplever selv problemer med å nå frem innenfor de demokratisk valgte organer i idretten, og forstår frustrasjonen som har ført frem til etableringen av SFF. Allikevel mener forbundet at etableringen av SFF i seg selv er en fallitterklæring på at demokratiet i norsk idrett ikke fungerer. - SFF skaper intern splid, og er stikk i strid med det som ville vært en demokratisk håndtering av utfordringene, i tråd med idrettens grunnidealer. Å skape en arena for dialog er den eneste rette vei å gå i et reelt demokrati, sier Sundsbø. Nødvendig endring Bedriftsidretten mener idretten er tjent med en demokratisk prosess frem mot en nødvendig endring av mandatfordelingen på idrettstinget. - Dagens mandatfordeling på idrettstinget gir en fastlåst og lite konstruktiv fremdrift i viktige politiske saker, men vi ønsker at prosessen skal skje i tråd med sunne, demokratiske prinsipper, sier Sundsbø. Kontaktpersoner: Tom Erik Sundsbø, President i NBF, tlf. 915 99 859 Atle Hunstad, Generalsekretær i NBF, tlf. 906 54 102 Om Norges Bedriftsidrettsforbund (NBF) Norges bedriftsidrettsforbund er det nest største særforbundet i norsk idrett, med om lag 300.000 medlemmer fordelt på rundt 4.250 bedriftsidrettslag. Forbundet fremmer en aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsskapende arbeid samt tilbud om aktiviteter, tjenester og produkter. I tillegg til den tradisjonsrike bedriftsidretten står NBF bak aksjoner og aktiviteter som ”Sykle til Jobben”, ”Aktiv med Jobben” og ”Aktiv Bedrift”. Mer informasjon på www.bedriftsidrett.no.

Tags:

Om oss

Norges Bedriftsidrettsforbund er et av de største særforbundene i norsk idrett, med 296.000 medlemmer fordelt på 4.200 bedriftsidrettslag. Forbundet fremmer en aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsskapende arbeid samt tilbud om aktiviteter, tjenester og produkter. I tillegg til den tradisjonsrike bedriftsidretten står NBF bak aksjoner og aktiviteter som ”Sykle til Jobben”, Aktiv med Jobben” og ”Aktiv Bedrift”. Forbundet engasjerer 50 ansatte på landsbasis og forbundskontoret ligger i Idrettens Hus på Ullevål Stadion. For mer informasjon, se www.bedriftsidrett.no, www.aktivlivsstil.no, www.aktivbedrift.no, www.sykletiljobben.no og www.aktivmedjobben.no.

Dokumenter og linker