Elevepisoder skulle dysses ned

Det er tre dager igjen av ankesaken i Eidsivating lagmannsrett, der den blinde lektoren, Nina Tveter møter Oppland fylkeskommune Lillehammer tinghus. Vitneforklaringene forteller om et konfliktfylt miljø ved den videregående skolen.

På www.blindeforbundet.no kan man følge Blindeforbundets juridiske konsulent Stian Larsen sine inntrykk fra rettssalen på Lillehammer.

Under Nina Tveters partsforklaring fikk vi høre om utfrysing og ekskludering av Nina i ulike sammenhenger. Kolleger overså henne og lot henne sitte alene i lunsjen og på bussturer. Elever utnyttet det faktum at hun ikke så ved å lese aviser og lytte på discman i timene.

Overhaling skulle ikke rapporteres
Onsdag kom det fram episoder ved skolen som inneholder andre læreres grove overtramp mot elever, men som ikke ga konsekvenser for læreren.

Stian Larsen skriver: ”Elevvitne og en venninne hadde skrevet en artikkel i russeavisa som provoserte to av lærerne. Jentene gikk derfor til rektor og fortalte at de angret litt på at de ikke hadde fortalt om artikkelen før den ble publisert. Rektor synes det vart dumt, men garanterte at det ikke ville få noen konsekvenser for jentene. Rett etter tok en av de provoserte lærerne jentene med seg inn i et klasserom, låste døra og gav dem en verbal overhaling, som varte i over en halv time og gjorde at de til slutt lå under pultene og gråt. Dessverre døde en av disse elevene uken etter denne episoden. Dette medførte at avdelingsleder Birger Tangstad, dagen før eksamen, kom bort til den gjenværende jenta og fortalte at de skulle glemme hva som hadde skjedd.”

Dommeren tok poenget
Onsdag ga seksjonsleder i Norges Blindeforbund, Unn Ljøner Hagen, sitt vitneutsagn. Hun ga dommerpanelet en skolering i hvilke problemer personer med synsnedsettelse har i møte med arbeidslivet, men også hvor lite som skal til for å tilrettelegge en arbeidsplass, både med tanke på det psykososiale og de fysiske omgivelsene. ”En av dommerne gjorde til og med et poeng ut av at han nå skjønte viktigheten av dette”, skriver Larsen i sin blogg.

Professor vitner for Nina
I dag, torsdag 26.4., skal bl.a. Blindeforbundets vitner professor/forsker Bjørn Hvinden ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Berit Vegheim fra ”Stopp diskrimineringen” gi sine forklaringer. Også en annen blind musikklærer skal til pers i dag og vil bevise at det er fullt mulig å utføre et slikt yrke med en synshemming.

Fredag 27.4. blir det vinter fra motparten som skal i vitneboksen, i hovedsak lærer-kolleger.


Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.