I DAG STARTER SAK - Synshemmede mot NAV i retten

Blindes Produkter og Mobil Speak har anlagt sak mot NAV siden de to selskapene mener at de urettmessig har blitt avvist fra anbudskonkurranse.

Hele 7 av 9 firmaer som har levert anbud på synstekniske hjelpemidler har helt eller delvis fått avvist sine anbud på grunn av utfyllingsfeil.

Siste versjon av anbudsskjemaene ble sendt ut da de fleste hadde tatt påskeferie (onsdag før skjærtorsdag kl. 13.30, med frist 2. påskedag kl. 12.00). Sammen med unødvendig komplekse skjemaer, har det gjort det krevende å fylle ut skjemaene.

Saken starter i Oslo tingrett 17. september, sal 257 kl. 09.00. Saken avsluttes fredag.

Blind mann mister jobben

John Ulrichsen, er blind og driver firmaet hjelpemiddelfirmaet Mobil Speak. Nå ser han ut til å miste jobben fordi NAV har avvist anbudet hans. Han hadde en feil i det omfattende anbudsskjemaet til NAV. NAV har ikke avklart med Ulrichsen om at dette var "feilutfylling" selv om han har bedt NAV å ta kontakt dersom det er feil i skjemaet. Dette skjemaet er lite tilrettelagt for Ulrichsen, som er bruker av blindeskriftslist på PC.

NAV har til dags dato ikke svart på henvendelser fra Ulrichsen.

Blindes Produkter AS leverer tekniske hjelpemidler til synshemmede og dyslektikere. Norges Blindeforbund er hovedaksjonær.

Blindeforbundet har vært svært bekymret i forbindelse med bruk av anbud for å velge ut hjelpemidler, noe som vil redusere valgfriheten betydelig. Blindeforbundet reagerer kraftig på at NAV nå i tillegg håndterer anbudsrunden firkantet og lite fleksibelt.

- Dette er svært uheldig for synshemmede i Norge siden gode hjelpemidler kan forsvinne. Derfor er det viktig å nå frem i denne saken, sier generalsekretær i Norges Blindeforbund Gunnar Haugsveen.
Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.