Korreksjon: World Blind Unions president er fra Australia, ikke USA

Viser til tidligere pressemelding om Arnt Holte i Norges Blindeforbund som onsdag ettermiddag ble valgt til første visepresident i World Blind Union. Maryanne Diamond ble president og er fra Australia, ikke USA.


Verdens Blindeunion har sin sjuende generalforsamling i Genève 18. til 23. august. Generalforsamlingen møtes hvert fjerde år. 170 land er medlemmer av WBU.

Arnt Holte er opprinnelig fra Trondheim. Han har arbeidet i Norges Blindeforbund siden 2002, først som leder for internasjonal avdeling, og fra 2006 som assisterende generalsekretær. Han var også ansatt i Blindeforbundet fra 1983 til 1994.

Maryanne Diamond fra Australia ble altså valgt til president.

Det var hele fire kandidater til vervet som første visepresident i WBU, men Holte fikk mer enn 51 prosent av stemmene i første valgomgang og ble valgt direkte.
- Jeg gleder meg til oppgaven. Verden Blindeunion er den største internasjonale organisasjonen for funksjonshemmede. Vervet som første visepresident er en stor ære, sier Arnt Holte.

Også tidligere generalsekretær Arne Husveg har hatt vervet som første visepresident i WBU, fra 2000 til 2004, da med svenske Kicki Nordström som president.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia