Lierdame i teten i Blindeforbundet

På landsmøtet i Norges Blindeforbund denne helga, ble svaksynte Tone Nybakken fra Tranby valgt som medlem til sentralstyret.

Tone Nybakken er 61 år har sittet som varamedlem i sentralstyret en periode. Nå får hun enda bedre mulighet til å kjempe for sine hjertesaker.

- Det er særlig idrett og fysisk aktivitet for synshemmede som opptar meg, sier hun og legger til at utdanning og arbeid også er en kampsak i en tid da synshemmede lett faller utenfor arbeidslivet.

Dette er sentralstyret valgt på Norges Blindeforbunds landsmøte 2007:

Leder: Åge Nigardsøy, Sør-Trøndelag
Nestleder: Atle Lunde, Rogaland
Styremedlem 3: Tone Nybakken, Buskerud
Styremedlem 4: Elisabeth Bratland, Nordland
Styremedlem 5: Thorgeir Os (personalrepresentant), Finnmark.
Varamedlem 1: Heidi Haug, Oslo
Varamedlem 2: Torbjørg Thorsen, Aust-Agder
Varamedlem 3: Ole Harald Dahl, Troms

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia