Prinsesse Märtha Louise besøker blinde

Norges Blindeforbunds beskytter, Prinsesse Märtha Louise, besøker Blindeforbundet 21. august. Prinsessen får muligheten til å sette seg inn i arbeidet som Norges Blindeforbund gjør og besøke førerhundskolen i Oslo og Hurdalsenteret i Akershus. Besøket varer fra klokken 11 til 18.

Pressen er velkommen til å følge Prinsessen når hun besøker Blindeforbundets førerhundskole og Hurdalsenteret frem til klokken 18.

Blindeforbundet er en organisasjon for og av blinde og svaksynte. Forbundet driver to rehabiliteringssentre og egen førerhundskole. I tillegg har Blindeforbundet 19 fylkeskontorer, og jobber med synshemmede i utviklingsland. Hensikten med Prinsessens besøk er å få en grundig innføring i forbundets arbeid med blinde og svaksynte.

Ved Blindeforbundets førerhundskole i Nedre Skogvei 13 i Oslo vil Prinsessen få omvisning på kurssenteret og kennelen og få en orientering om opptrening av førerhunder, hilse på nye førerhundvalper og møte kursdeltakere som skal få førerhund for første gang. Fra førerhundskolen drar Prinsessen til Hurdalsenteret.

Norges Blindeforbunds kurssenter ved Hurdalsjøen driver rehabilitering av synshemmede. Dette er det eneste tilbudet i Norge for synsrehabilitering av voksne. Det foregår ulike rehabiliteringskurs ved senteret året rundt. Fokus for Blindeforbundets rehabiliteringsarbeid er å gi synshemmede mulighet til å mestre et liv som synshemmet, fra dagliglivets små og store utfordringer til yrkesrettede kurs og kunnskap om hjelpemidler. Ved Hurdalsenteret vil Prinsessen treffe kursdeltakere og få mulighet til å se rehabilitering i praksis.

Siste del av dagen er satt av til orientering av Blindeforbundets internasjonale arbeid, inntektsarbeid og interessepolitiske utfordringer.

- Det er en stor glede for Norges Blindeforbund at Prinsesse Märtha Louise vil besøke oss og sette seg inn i vårt arbeid, sier forbundsleder Åge Nigardsøy i Norges Blindeforbund.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker