Trønder styrer fortsatt Blindeforbundet

Det var ingen dramatikk rundt valget av de øverste plassene i Norges Blindeforbunds sentralstyre. På Landsmøtet i Hurdal lørdag 1. september ble Åge Nigardsøy (53) fra Trondheim enstemmig gjenvalgt som leder for to nye år.

Det er Nigardsøys tredje periode som forbundsleder. Hans engasjement dreier seg i første rekke om å sikre funksjonshemmedes rettigheter.

- Dette blir en knallhard fight framover. Opptakten til valget i år har vist at funksjonshemmede er glemt nesten over hele linja. Det internasjonale lovverket gjennom FN-konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser, binder opp norsk lovgiving etter hvert. Norges Blindeforbund vil følge opp Regjeringen slik at arbeidet med ratifiseringen av konvensjonen skjer så raskt som mulig, sier Åge Nigardsøy.

Han er også kjent som en slagferdig leder. Han er nemlig lidenskapelig opptatt av musikk og spiller trommer i trønder-rockebandet Mr. P, som underholdt på landsmøtet.

Her er Sentralstyret valgt på Norges Blindeforbunds landsmøte 2007:

Leder: Åge Nigardsøy, Sør-Trøndelag
Nestleder: Atle Lunde, Rogaland
Styremedlem 3: Tone Nybakken, Buskerud
Styremedlem 4: Elisabeth Bratland, Nordland
Styremedlem 5: Thorgeir Os (personalrepresentant), Finnmark.
Varamedlem 1: Heidi Haug, Oslo
Varamedlem 2: Torbjørg Thorsen, Aust-Agder
Varamedlem 3: Ole Harald Dahl, Troms

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia