Veldig bra, Grande Røys!

I dag kom det en gladmelding fra fornyingsminister Heidi Grande Røys. Regjeringen bevilger nå fem millioner kroner til utvikling av indikatorer og standarder for universell utforming av IT. Blindeforbundet roser ministeren.

Norges Blindeforbund applauderer de nye retningslinjene og ser fram til at blinde og svaksynte skal kunne bruke de samme løsningene som seende.

- Ved å stille krav om løsninger som alle skal kunne bruke vil samfunnet bli bedre for alle, sier en fornøyd Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver i Norges Blindeforbund.

I revidert nasjonalbudsjett har Heidi Grande Røys satt av 5 mill kr. til utforming av standarder for universell utforming, og Fuglerud mener dette er et viktig tiltak. Fornyingsdepartementet peker selv på at det nå vil komme krav til bl.a. billettautomater og minibanker som gjør det mulig for mange flere å betjene disse tilbudene.

- Billettautomater og minibanker er nettopp eksempler på løsninger som har vært vanskelige å bruke for blinde og svaksynte. Med standarder og krav fra myndighetene vil mange av oss få en langt enklere hverdag, sier Sverre Fuglerud.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.