Unge kjendisbønder ber partitoppene satse mer på norsk mat

Oslo, 23. januar: Partilederne må engasjere seg mer for å fremme norsk matproduksjon, ber de fire unge bøndene fra TV2-programmet Jakten på kjærligheten. – Det handler om vår framtid som bønder, men det handler like mye om å kunne gi forbrukerne gode matopplevelser og trygg matforsyning i en verden der matressursene er under press, sier Guro Huseby.

Guro Huseby, Silje Stensland, Ragnhild Strømmen Strand og Ola Sylte er blitt nasjonalt kjent. Nå slår de et slag for en styrket matproduksjon gjennom en sterk og tydelig appell til alle norske partiledere.

- Utviklingen i verden viser hvor viktig det er å bevare og styrke matproduksjonen i Norge og i andre land. Det er økende konkurranse om den maten som er tilgjengelig, det er for lite mat i verden, og selv i Norge er det underdekning på viktige matvarer, heter det i brevet.

- Bare tre prosent av Norge er brukelig til matjord. Derfor må vi produsere på den matjorda vi har, i nord, i sør, i øst og i vest. Matproduksjon i innmark og utmark er å sette naturen i arbeid, å produsere og levere fornybare ressurser. Vi må ha bønder og gårder over hele landet, verne matjorda mot nedbygging og bruke utmarka enda bedre, satse på norsk matforedlingsindustri og styrke kokkekulturen, heter det blant annet i brevet til Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen, Liv Signe Navarsete, Erna Solberg, Siv Jensen, Lars Sponheim, og Dagfinn Høybråten.

- Vi håper at andre som er engasjert i å styrke matproduksjonen og matkulturen i Norge, vil støtte oss i denne appellen til norske politikere. Det er jo valgår i år, og en flott anledning til å si ifra. Og til å svare oss, sier Guro Huseby.

Pål Haugstad, leder i Norges Bondelag, er svært glad for engasjementet: - Dette er noe vi vil ta videre i vår dialog med politikere over hele landet. – Global matforsyning er ikke lenger en selvfølge. Det er et politisk ansvar å sørge for mat til egen befolkning, og det gjør at verdens bønder har verdens viktigste jobb, understreker Haugstad.

Henvendelser om saken kan rettes til Norges Bondelag ved Pål Haugstad, tlf 91792350, Lars Peter Taule, tlf 90858555, eller Guro Bjørnstad, tlf 97506055.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker