Shirin Ebadi: Korrupsjon hindrer utvikling

(Oslo 31.05.12) Korrupsjon er blant årsakene til at Iran ikke utvikler seg i riktig retning, mener vinner av Nobels fredspris, Shirin Ebadi som besøkte Oslo i går.

Ebadi var i Oslo i forbindelse med utdelingen av prisen Building a Culture of Peace for the Children of the World som ble åpnet på Fredshuset i Oslo i går. Den uredde iranske freds- og menneskerettighetsaktivisten går langt i å hevde at problemene Iran nå møter kommer som et resultat av en omfattende korrupsjonskultur.

Nobelprisvinneren fra 2003 pekte på eksterne utfordringer som kan være med på å forsinke landets utvikling. Blant disse faktorene finner vi støtten regimet finner hos store, mektige land som Russland og Kina.

Irans utstrakte bruk av dødsstraff, ikke minst overfor mennesker under 18 år, er et eksempel på brudd på menneskerettighetene. Et annet er truslene landets journalister til enhver tid lever under. Regimets fengsler huser et stort antall journalister.

Positive tendenser tross alt
Skal vi tro Ebadi er imidlertid ikke bildet av utviklingen i Iran helmørkt.

- Iran har en svært ung befolkning. Mange, særlig kvinner, tar høyere utdanning. Forholdene ligger dermed til rette for at demokratiet skal få fotfeste i landet i fremtiden. Det er stor vilje til å jobbe for demokrati blant iranere, men det er vanskelig under dagens regime.

Under sin forelesning pekte Ebadi på det paradoksale motsetningsforholdet mellom Midt-Østens oljeressurser og befolkningens fattigdom. Bakgrunnen til at innbyggerne i så liten grad får nyte godt av naturressursene i området er blant annet de store korrupsjonsproblemene landet sliter med.

Norges Fredslag arrangerer utstillingen. Fredslagets informasjonssjef Alexander Harang deler Ebadis bekymring.

- Situasjonen i Iran er svært krevende, både i et internasjonalt perspektiv og for landets innbyggere. At Ebadi reiser verden rundt og opplyser om forholdene og deler sine perspektiver beriker debatten og skaper engasjement. Vi er svært glade for at Ebadi ville bruke denne dagen på oss og utstillingsåpningen, avslutter Harang.

Kontakt:
Alexander Harang, informasjonssjef i Norges Fredslag
Tlf. 971 72 810
alexander@fredslaget.no

Tags:

Multimedia

Multimedia