Selvhjulpne barn i barnehagen


I Norlandiabarnehagene er vi opptatt av at barna skal få oppleve mestring i hverdagen gjennom at de voksne gir de mulighet til å gjøre ting selv. Noen vil kanskje tenke at tidsskjemaet setter en stopper for dette, men selvhjulpne barn kan være til stor hjelp i barnehagen. I tillegg er det sunt for de ansatte da dette gir mindre sjanse for slitasjeskader.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Abonner