Norlandia Care Group AS velger innovativ teknologileverandør for samarbeid om trygghetsløsninger og velferdsteknologi.

Norlandia Care Group AS har signert en partnerskapsavtale med teknologileverandøren eSmart Systems for langsiktig samarbeid og utvikling av tjenester knyttet til trygghetsløsninger og velferdsteknologi. Med på samarbeidet er også selskapene Everycare og E2U Systems.

«De siste årenes utvikling innen teknologi har gitt enorme muligheter for økt livskvalitet og en tryggere hverdag for eldre og andre brukergrupper som har behov for helsetjenester. Vi ser frem til å overføre vår erfaring og ekspertise fra energisystemer, til også å levere toppmoderne og skalerbare løsninger innenfor velferdsteknologi», sier Knut H.H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems.

Potensialet i og krav til trygghetstjenester for eldre og andre brukergrupper har utviklet seg betydelig de siste årene. Fallsensor, bevegelsessensor, GPS-sensor, toveis kommunikasjonsløsning og visuell kommunikasjon er bare et utvalg av tjenester som finnes. Effektiv og riktig bruk av velferdsteknologi er vinn-vinn for alle parter: Det antas at bruk av velferdsteknologi fører til økt nytte og trygghet for brukeren og de pårørende, for de ansatte i primærhelsetjenesten og økonomisk gevinst for kommunen, sykehus og samfunnet i form av reduksjon og optimalisert bruk av helsetjenester. Norske kommuner kan levere gode og trygge tjenester også når folk bor hjemme i stedet for på sykehjem. Kanskje det viktigste: De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig. Gode trygghetstjenester gjør det mulig.

«Med sterk verdiforankring hos de ansatte og vedvarende fagutvikling innenfor en organisasjon som arbeider helhetlig med eldreomsorg, tror vi trygghetsalarmsystemer hos oss vil utvikle seg mye i årene som kommer. Vi ønsker å være med å prege utviklingen i denne sektoren», sier Hulda Gunnlaugsdottir, divisjonsdirektør i Norlandia Care Group AS.

eSmart Systems har flere tiårs erfaring med intelligent styring av strøm og energi. Norlandia har siden 90-tallet arbeidet med eldreomsorg både i Norge og Sverige. Sammen tilbyr de markedet en innovativ tjeneste med fokus på det nyeste innen samhandling mellom mennesker og teknologi, i tillegg til dyp forståelse av de ulike brukeres forutsetninger og behov. «Visjonen med samarbeidet er å kunne tilby våre kunder en helhetlig og innovativ tjeneste som dekker hele verdikjeden i et brukerbehov. Ved hjelp av moderne trygghetsløsninger med tilhørende responssenter kan vi tilby menneskelig pleie og omsorg til brukerne når og hvor de faktisk trenger det», sier Johansen.

I samarbeidet er E2U leverandør av hardware og ansvarlig for logistikk, support og drift av teknisk utstyr som skal leveres som en del av tjenesten.

Everycare har ansvaret for den samlede tekniske løsningen, installasjon av utstyr og teknisk support. De bistår også med innsalg og rådgivning.

Det mest umiddelbare samarbeidsprosjektet er innlevering av anbud for drift av trygghetstjenester i Asker og Bærum kalt «Tryggere hverdag». Fremover ser de nye partnerne frem til å konkurrere om oppdrag andre steder i Norge, i Sverige, og i nye markeder.

Om NCG AS: Norlandia Care Group AS driver barnehager, pasienthotell og sykehjem. Vi er til stede i Norge, Sverige, Finland og Nederland. Norlandia er et norskeid selskap med 5750 ansatte. Vi ser på våre ansatte som vår viktigste ressurs og investerer systematisk I de ansattes kompetanse. Vi arbeider for et godt liv hver dag.

Om eSmart Systems: eSmart Systems ble startet i 2012 av et svært erfarent team som tidligere har stått for noen av Norges største IT-eksporter, blant annet leveringen av Californias kraftbørs, California Power Exchange. Siden 2012 har selskapet hatt en kraftig vekst og består i dag av 50 ansatte, med kontorer i Halden, London, Singapore og Silicon Valley. Vår IT-plattform er basert på mer enn 20 års erfaring med tidsseriebaserte data, bygget fra grunnen av med bruk av kun den mest avanserte datateknologien tilgjengelig. Dette er muliggjort gjennom et tett samarbeid med Microsoft, både i Norge og USA, som tester og utvikler sine produkter med hjelp fra eSmart Systems.

Kontaktpersoner media:

Knut H.H. Johansen, administrerende direktør, eSmart Systems. Telefon 0047 909 81 318

Hulda Gunnlaugsdottir, divisjonsdirektør i Norlandia Care Group AS. Telefon 00 47 917 39 659

Abonner

Multimedia

Multimedia