Forventet at Konkurransetilsynet trenger mer tid

(Oslo, 2. desember 2010) Konkurransetilsynet har i dag varslet at de ikke utelukker at det kan bli aktuelt å gripe inn mot den planlagte fusjonen mellom bokhandlerkjedene Norli og Libris, og at tilsynet trenger mer tid for å undersøke hvilke konsekvenser fusjonen vil ha for konkurransen i bokbransjen.

Vi er ikke overrasket over Konkurransetilsynets varsel. Med tanke på denne sakens omfang, var det forventet at tilsynet ville trenge mer tid til å behandle fusjonsplanene, sier adm. direktør Nils Sund i Norli Gruppen.

Konkurransetilsynet fikk oversendt en forhåndsmelding om fusjonen 28. oktober i år. Ifølge Sund har Norli, Libris og de to bokhandlerkjedenes eiere en konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet i denne saken.

På bakgrunn av denne dialogen har vi store forhåpninger om at fusjonen vil bli godkjent når den er ferdigbehandlet i Konkurransetilsynet, sier Nils Sund.

Konkurransetilsynet understreker at de ikke har konkludert i saken, og at saken kan bli avsluttet uten inngrep før 3. februar 2011.

 

 

For mer informasjon vennligst kontakt: 

Nils Sund, adm. direktør Norli Gruppen, tlf: 970 97 795

Tags:

Kontakter

  • Norli

Abonner