Norsk Akademi for Naturmedisin i sterk ekspansjon og med to nye linjer

Norsk Akademi for Naturmedisin i sterk ekspansjon og med to nye linjer Norsk Akademi for Naturmedisin - NAN - er størst og eldst i sitt slag her til lands. Faktisk størst i hele Norden og skolen har også svenske og danske elever. Skolen er nå inne i en sterk vekst og tilbyr i år to nye spennende studieretninger. Norsk Akademi for Naturmedisin - NN - ble etablert i 1975 og i de første 21 årene underviste man kun innen homeopati. For 8 år siden utvidet man til to linjer og etablerte Naturopatilinjen (biologisk medisin) og nå i år kommer man med ytterligere to nye linjer, slik at man totalt har fire forskjellige linjer. For fire år siden kjøpte duoen Arve Haugan og Andreas Bjørndal skolen og begge eierne jobber i dag som rektorer. Haugan med ansvar for administrasjon og økonomi, mens Bjørndal konsentrerer seg om det faglige. - Vi forventer oss veldig mye av årets to nye studieretninger, som er Veteropatlinjen og Grunnfag Naturmedisin. Førstnevnte et fem års langt studieum og sistnevnte ett år, sier Andreas Bjørndal og tilføyer: - Vårt veteropatstudie er unikt og har vakt oppsikt i fagmiljøer i hele Europa. Her har vi enorme forventninger og fagansvarlig her er Lise Hatledal som har årelang erfaring innen dyr og naturmedisin. Hun har også skrevet en bok om dette emne og er i dag med på å drive Dyrenes Storsenter i Sandvika i Bærum. Hun er både hundehomeopat og hundefysoterapeaut Lise Hatledal er også tilstede under vår samtale og entusiastisk sier hun: - Veteropatstudiet er rettet mot naturmedisinsk behandling av dyr. Veterinærhomeopati er her et hovedfag med orientalsk medisin (akupunkturlære) ernæring og fysioterapi som massasje, stretching og ultralyd som viktig tilleggsfag. Vi gir også undervisning i urtemedisin og biologisk medisin. Artskunnskap og dyreforståelse er sammen med praktiske arbeid med de forskjellige dyreartene er en viktig del av studiet. - Hvilke dyr snakker vi om her? - Primært hest, hund og katt, men også smådyr og produksjonsdyr. Studiets mål er å gi skikkelig kompetanse for veteropatprofesjon slik at våre studenter kan bidra til å optimalisere dyrs helse og utvikling. Primus motor er duoen Bjørndal og Hatledal har stor tro på dette studiet og pågangen fra potensielle studenter har vært stor. Fra hele landet, men mest fra det sentrale Østlandområdet. Kvinnene er i flertall, men også mange menn finner denne studieretningen interessant. Rektorene Haugan og Bjørndal har begge to merkert seg sterkt innen homeopatimiljøet i en årrekke, nasjonalt som internasjonalt, Og om årets andre nyhet, Grunnfag i Naturmedisin sier Bjørndal: - Dette passer meget godt for helsepersonell og leger. Som ønsker en kort men god innføring i alternativ medisin. Kontaktperson: Thorstein Buer, telefon 90137475. Bilder kan ettersendes. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner