NORSK FAMILIEØKONOMI HAR KJØPT KONSEPTET "…tic"

For å styrke sin stilling som landets ledende aktør innenfor privatøkonomiske tjenester har Norsk Familieøkonomi kjøpt konseptet ”…tic” fra Ibistic AS. Norsk Familieøkonomi består derfor av over 100.000 medlemmer fra nå av. Konseptet ”…tic” vil videreføres som en del av Norsk Familieøkonomi, der alle nåværende medlemmer i Norsk Familieøkonomi vil få tilgang på de produktene og tjenestene ”…tic” tilbyr (kikk på www.tic.no for å sjekke hvilke produkter og tjenester det dreier seg om). Med denne ervervelsen er Norsk Familieøkonomi bedre rustet enn noen gang for å spare tid og penger for sine medlemmer, og for å bli en enda sterkere aktør på den norske privatøkonomiske arenaen. Med vennlig hilsen Norsk Familieøkonomi Morten Kvam Styreformann og redaktør E-post: morten.kvam@norskfamilie.no www.norskfamilie.no 51 77 50 00 (sentralbord) 93 02 89 70 (mobil) Om Norsk Familieøkonomi Norsk Familieøkonomi er et medlemsbasert foretak. Virksomheten ble startet i 1995 og har i dag 15 ansatte og over 100.000 medlemmer Vi arbeider på nøytral basis for å skaffe våre medlemmer best mulig betingelser på avtaler vedrørende privatøkonomiske tjenester som f.eks. bank, forsikring, strøm, telefoni, drivstoff, samt ferie og fritid, og en lang rekke produkter og tjenester alle familier har behov for. I tillegg arbeider vi for at markedet skal få tilgang til en mest mulig komplett oversikt over priser og betingelser innen bank, forsikring, telefoni og strøm. Vår analyse- og rådgivningsavdeling holder pris- og markedsinformasjon kontinuerlig oppdatert.