Den norske skogen tar opp 38 prosent av Norges CO2-utslipp

Ås, 13. oktober 2005 Den norske skogen tar opp 38 prosent av Norges CO2-utslipp Dette viser tall fra en fersk rapport fra Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging, NIJOS. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med CICERO og SSB. Eksisterende norsk skog tar opp nær 21 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer 38 prosent av Norges menneskeskapte klimagassutslipp. Binding av CO2 i skog har økt med 60 prosent Når skogen vokser, fjerner den klimagasser fra luften ved at den binder CO2. Den totale bindingen av klimagasser har økt med ca. 60 prosent fra 1990 til 2003. Dette skyldes i hovedsak den betydelige tilveksten i norske skoger, som aldri har vært større i nyere tid. Tallene rapporteres til FNs klimakonvensjon Dette arbeidet er en del av et årlig overvåkingsprogram, med rapportering til FNs klimakonvensjon. FNs klimapanel kom i 2004 med retningslinjer for god praksis i forbindelse med beregning av utslipp og opptak av klimagasser som følge av arealbruksendringer og endringer i skog. Rapporten fra NIJOS beskriver datagrunnlaget og metodene som er benyttet for å framskaffe slike beregninger for Norge for perioden fra 1990. Et samarbeidsprosjekt Statens Forurensningstilsyn overvåker klimagassutslippene i Norge, og NIJOS har siden 1919 overvåket Norges skoger gjennom Landsskogtakseringen. Overvåking av CO2-binding i skog har nylig blitt en del av Landsskogtakseringen, som følge av krav fra FNs klimakonvensjon og Kyoto-avtalen. Selve rapporten er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom CICERO, SSB og NIJOS. Mer informasjon · Les rapporten: Emissions and removals of greenhouse gases from land use, land-use change and forestry in Norway · For mer info se: www.nijos.no Kontaktpersoner · Stein Tomter, seksjonsleder, NIJOS, tlf: 64 94 97 71, e-post: stein.tomter@nijos.no · Terje Gobakken, forsker, NIJOS, tlf: 64 94 96 67 / 415 12 806, e-post: terje.gobakken@nijos.no · Anita Nordsveen, webredaktør, NIJOS, tlf: 64 94 97 56 / 957 44 505, e-post: anita.nordsveen@nijos.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner