En tidsreise i Norges landskap Lars Sponheim åpner fotoutstilling og presenterer veileder

En tidsreise i Norges landskap Lars Sponheim åpner fotoutstilling og presenterer veileder Tid: torsdag 9. juni kl 10.00 – 11.00 Sted: Landbruks- og matdepartementet, Akersgt. 59 Bli med på en tidsreise i norsk landskap. Se hvordan bestemors og bestefars landskap så ut. Hvordan bodde de? Hvordan levde de? Se hva som har skjedd av endringer fram til i dag. Hvordan kan kommunene ta styring på utviklingen? I forbindelse med åpningen av fotoutstillingen: Tilbakeblikk – norske landskap i endring inviterer NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, sammen med Landbruks- og matminister Lars Sponheim til en billedlig reise i Norges land. Hva viser utstillingen? · En tidsreise gjennom norsk landbruks- og arealpolitikk: Vi bygger stadig bedre infrastruktur. Betong og asfalt kommer der det før var jorder. Tettstedene vokser og brer om seg. Andre steder er det gamle kulturlandskapet i ferd med å gro igjen. · Reiselivslandskapet i endring: Se Norge med turistenes øyne, før og nå. · En tydelig overgang fra et landskap basert på behov for å utnytte ressursgrunnlaget for å overleve, til behovet for å dekke fritidsaktiviteter/hobbyer. Kjerneområde landbruk – ny nettveileder · Hvordan kan kommunene hindre at verdifull jordbruksjord og kulturlandskap går tapt? · Landbruks- og matdepartementet har laget en veileder for registrering og prioritering av viktige områder for jordbruk og kulturlandskap – Kjerneområde landbruk. Åpningen holdes av · Landbruks- og matminister Lars Sponheim · NIJOS, v/direktør Nils Karbø · NIJOS, v/seksjonsleder for landskap Wenche Dramstad For mer informasjon om fotoutstillingen og veilederen: Fotoutstillingen: www.nijos.no/tilbakeblikk Veilederen: http://odin.dep.no/lmd/norsk/tema/jordbruk/nyheter/049051-210878/dok-bn.html Kontaktperson webredaktør Anita Nordsveen Tlf: 64 94 97 00, Mobil: 957 44 505, E-post: anita.nordsveen@nijos.no Om NIJOS NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge til bruk i offentlig forvaltning og næringsutvikling. Instituttet er et nasjonalt fagorgan under Landbruks- og matdepartementet. Virksomheten har 130 ansatte med hovedkontor på Ås i Akershus, og regionkontorer i Midt-Norge og Nord-Norge. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no