Fotoutstilling om norsk kulturlandskap til USA

Fotoutstilling om norsk kulturlandskap til USA Ås, 4. oktober 2006 Under Norsk Høstfest i USA, 10. til 14.oktober i år, vises fotoutstillingen: Tilbakeblikk – Norske landskap i endring”. Norsk Høstfest er den største skandinaviske festivalen i USA, og utstillingen åpnes av Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Internasjonal interesse I følge prosjektleder for fotoutstillingen, Hanne-Gro Wallin ved Norsk institutt for skog og landskap, har utstilingen vakt betydelig interesse hos utenlandske besøkende. Da utstillingen stod i Oslo Rådhusgalleri i fjor sommer, var det stor tilstrømning av utenlandske cruiseskippassasjerer. I vinter stod utstillingen på Oslo Lufthavn Gardermoen hvor omtrent en million reisende fikk anledning til å se den. Også her ble det registrert stor interesse. Bildene fra Tilbakeblikk dokumenterer hvordan det norske landskapet har endret seg de siste hundre årene, og har til hensikt å bidra til å skape bevissthet og engasjement rundt landskap og landskapsendringer i Norge. Landskapsendringene som bildene viser, representerer en global trend, ikke noe som bare skjer i Norge. - I andre land kan endringer som følge av menneskelig, eller mangel på menneskelig aktivitet og inngrep i landskapet, ta andre former. For en som kommer fra et annet land er det naturlig å sammenligne det vi her har dokumentert for Norge, med endringene han eller hun ser i sitt eget landskap, sier Wallin. Reservert ut 2008 I følge Wallin er Norsk institutt for skog og landskap veldig stolte av at utstillingen har blitt så populær, og at den nå også skal vises utenfor landegrensene. Det er støtte fra Innovasjon Norge som gjør det mulig å vise den på Norsk Høstfest i Minot, Nord-Dakota, USA. Etter Høstfesten skal Tilbakeblikkutstillingen være på biblioteket i Minot i Nord-Dakota i en måned. Her hjemme i Norge skal den videre på sin Norges-turne. På planen står Jærmuseet, Maihaugen, Norsk skogmuseum på Elverum, og våren 2008 NTNU i Trondheim. Utstillingen vil være tilgjengelig for publikum alle steder. Også i bokform I sommer ble bildene også utgitt i bokform. Boka heter ”Tilbakeblikk – norske landskap i endring” og dokumenterer landskapsendringer i Norge. · Eksempler på bilder Tilbakeblikk – norske landskap i endring – til bruk i mediaomtale · Mer informasjon om Norsk Høstfest · Mer info om planlagte utstillinger og leie av utstillingen · Mer info om boka: Tilbakeblikk – norske landskap i endring Bak prosjektet ”Tilbakeblikk – norske landskap i endring” står Norsk institutt for skog og landskap i samarbeid med Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren, Norges Bondelag og Norges Bonde og Småbrukarlag. Kontakt Prosjektleder Hanne-Gro Wallin Tlf: 64 94 96 92 E-post: hanne-gro.wallin@skogoglandskap.no Pressekontakt Anita Solberg Tlf: 957 44 505 E-post: anita.solberg@skogoglandskap.no Om Skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet gir næringslivet, myndighetene og allmennheten kunnskap for miljø og verdiskapning gjennom forskning og ressurskartlegging av naturgrunnlaget. Skog og landskap har ca 220 ansatte, er lokalisert med hovedkontor på Ås, og regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Skog og landskap ble etablert 1. juli 2006 etter sammenslåing av Skogforsk, NIJOS og opprettelse av Norsk genressurssenter. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no