Mer trevirke i norske skoger

Målingen av volum og årlig tilvekst i de norske skoger viser en betydelig økning i løpet av de siste 80 år. Mer skog betyr mer binding av CO2.


Mer trevirke i norske skoger

Målingen av volum og årlig tilvekst i de norske skoger viser en betydelig økning i løpet av de siste 80 år. Mer skog betyr mer binding av CO2.


------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29803&lang=NO
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29804&lang=NO
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29805&lang=NO
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29806&lang=NO
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29807&lang=NO
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29808&lang=NO
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=29809&lang=NO

Abonner

Multimedia

Multimedia