NIJOS er kåret til årets IT-fyrlykt

30. september 2005 I dag ble NIJOS kåret til årets IT-fyrlykt for tjenesten Gårdskart på Internett.Prisen deles ut av Statens Dataforum, og går til den til virksomheten som har vist mest fremragende IT-anvendelse i offentlig sektor.

Gårdskart på Internett viser kart over arealressurser, og beregner arealtall på direkten for en valgt landbrukseiendom. - Det unike med tjenesten er at den døgnet rundt og på direkten henter, sammenstiller og beregner data fra mange forskjellige kilder rundt i landet. På denne måten får brukerne tilgang til det til en hver tid beste kartgrunnlaget som finnes på digital form, sier en stolt Nils Karbø, assisterende direktør i NIJOS. Prisen ble delt ut under Statens Dataforums årlige høstkonferanse som i år ble avholdt på Oscarsborg festning i Drøbak, 29. – 30. september. - Dette er vi kjempestolte av, og det bekrefter at vi er på rett vei. Gårdskart på Internett er e-forvaltning i praksis, og treffer alle hovedsatsningene i regjeringens e-Norge strategi, med fokus på en samordnet og brukertilpasset offentlig sektor, enkeltmennesket i det digitale Norge og innovasjon og vekst i norsk næringsliv, sier Karbø. Han presiserer også at det ikke hadde vært mulig å utvikle Gårdskart på Internett uten det gode samarbeidet med Statens kartverk og Statens landbruksforvaltning. Andre viktige samarbeidspartnere for å få tatt løsningen i bruk, har vært fylkesmannen og kommunene. I begrunnelsen for at Gårdskart på Internett vant, trakk juryen spesielt fram at løsningen allerede har mange brukere, og at den bidrar til bedret tilgjengelighet og økt bruk av offentlig informasjon fra flere kilder. Finalistene til årets IT-fyrlykt var: • Prosjektet Bidrag (Rikstrygdeverket) • Norsk Helsenett (Sosial- og helsedirektoratet) • NIJOS, gårdskart på Internett De øvrige nominerte kandidatene var: • Dekningskartet (norge.no) • Fritt rettsråd (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, JD, MOD) • Integrering av kart i sak- og arkivsystem (Statens kartverk, Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmennenes GIS-forum, MOD) • Brønnøysundregistrene Relevant informasjon • Om Gårdskart på Internett: www.nijos.no/gardskart/ (tjenesten krever passord) Kontaktpersoner Nils Karbø Assisterende direktør NIJOS Tlf: 64 94 97 00 / 907 59 656 E-post: nils.karbo@nijos.no Ingvild Nystuen Seksjonsleder Tlf: 64 94 97 00 / 996 23 724 E-post: ingvild.nystuen@nijos.no Anita Nordsveen Webredaktør Tlf: 64 94 97 00 / 957 44 505 E-post: anita.nordsveen@nijos.no Om NIJOS NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge til bruk i offentlig forvaltning og næringsutvikling. Instituttet er et nasjonalt fagorgan under Landbruks- og matdepartementet. Virksomheten har 130 ansatte med hovedkontor på Ås i Akershus, og regionkontorer i Midt-Norge og Nord-Norge.