Ny bok: Tilbakeblikk – norske landskap i endring

Ny bok: Tilbakeblikk – norske landskap i endring (Foto) Ås 3.juli 2006 Den nye boka ”Tilbakeblikk – norske landskap i endring” viser hvordan det norske landskapet har endret seg gjennom de siste hundre år. Boken illustrerer tydelig overgangen fra et landskap basert på et behov om å utnytte ressursgrunnlaget for å overleve, til dagens behov om å dekke ulike fritidsaktiviteter. Utgiver av boka er Tun Forlag, og forfattere er Oskar Puschmann og Wenche Dramstad fra Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) og Ragnhild Hoel fra Riksantikvaren. Boken ble lansert på Norsk Folkemuseum mandag 3.juli. Skog og landskaps formål med boka er å bidra til å skape bevissthet, engasjement og en konstruktiv debatt om landskapsutviklingen i Norge. - Det norske landskapet er en ressurs som hele tiden er i utvikling, og det er viktig at vi alle er med å vurderer hvilken retning vi vil at utviklingen skal ta. Neste generasjon arver landskapet slik vi former det, og det er derfor viktig å være bevisst hvilket landskap vi ønsker å overlevere, sier Arne Bardalen, direktør ved Skog og landskap. Landskapet speiler utviklingen i samfunnet I Norge reguleres bruk av landskapet gjennom lover og regler. Og i følge Bardalen speiler på mange måter landskapet den tiden vi lever i. - Landskapet forteller noe om hvor og hvordan vi utnytter ressursene i landskapet. Vi ser det i form av utbredelsen av for eksempel jordbruk, beite, golfbaner, boligområder, byer, infrastruktur med mer. Gjennom landskapet ser vi summen av alle enkeltavgjørelsene som tas – av bonden, av hotelleieren eller av kommunestyret, sier han. Økt bevissthet om landskap og endringer i landskapet vil kunne bidra til at alle de små enkeltavgjørelsene bedre kan sees i sammenheng, og helheten kan ivaretas. I følge Bardalen handler dette mye om vilje og mulighet til å foreta bevisste og informerte valg. Boken gjør det mulig å reflektere over endringene som skjer i landskapet over tid. Over hva som er de varige elementene i landskapet, og hva som er foranderlig. - Kanskje får boken noen av oss til å tenke igjennom hva vi synes er viktige kvaliteter ved landskapet. Og hva vi er villige til å gjøre for å ta vare på disse kvalitetene, håper Bardalen. Landskap på dagsordenen Forvaltningen av landskapskapitalen er i følge Bardalen alt for viktig til å overlates til tilfeldighetene. Landskapet favner oss alle, og speiler alle sider ved samfunnet. - I Skog og landskap vil vi jobbe aktivt for å sette landskapet på dagsorden og øke bevisstheten i samfunnet. I kraft av vårt nyopprettede institutt, Skog og landskap, har vi fått en større styrke til å ta fatt i denne oppgaven. Vi jobber for å sette forvaltning av landskapskapitalen på dagsordenen, avslutter Bardalen. · Bilder til bruk i omtale om boka ”Tilbakeblikk – norske landskap i endring” Kontakt Anita Nordsveen, pressekontakt Skog og landskap Tlf: 957 44 505 E-post: anita.nordsveen@skogoglandskap.no Om skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Hovedkontoret til Skog og landskap ligger i Ås i Akershus. Instituttet har også regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Instituttet har til sammen 230 ansatte. Instituttet ble opprettet etter en sammenslåing av Skogforsk og NIJOS 1.juli i år. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en del av det nye instituttet. For mer info se: www.skogoglandskap.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no