Pressekonferanse: Teknologisk nyvinning: Lansering av gårdskart på Internett

Pressekonferanse: Teknologisk nyvinning: Lansering av gårdskart på Internett Tid: torsdag 20. januar kl 10.00 Sted: Landbruks- og matdepartementet, Akersgt. 59, (møterom 322 i 3. etg, R5) For første gang tilbys kart fra offentlige aktører bearbeidet i sann tid via Internett, og Norge er langt fremme på verdensbasis! Alle Norges landbrukseiere (over 200 000 landbrukseiendommer) får nå kart over egen eiendom på Internett. I forbindelse med lansering av gårdskart på Internett inviterer Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) sammen med statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Leif Helge Kongshaug, til en demonstrasjon av Gårdskart på Internett, og de mulighetene denne tjenesten gir. Gårdskart på Internett: · Bondens kart rett hjem på direkten! · Samhandling mellom offentlige etater – e-forvaltning i praksis! · Enklere og mer effektiv hverdagen for næringsdrivende innen landbruket. Lettere å imøtekomme offentlige pålegg om dokumentasjon, rapportering og planlegging. · Viktig verktøy for kommune-Norge i arbeidet med å ta vare på dyrka jord og verdifulle kulturlandskap. · Modernisering av offentlig sektor – bedre service til brukerne. Presentasjonen holdes av: · Landbruks- og matdepartementet, v/statssekretær Leif Helge Kongshaug · NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, v/direktør Nils Karbø · NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, v/prosjektleder for gårdskart på Internett Hildegunn Norheim For mer informasjon om gårdskart på Internett: http://www.nijos.no/Gardskart/filer/Gaardskart%20bokmaal_endelig.pdf Interesse og spørsmål kan rettes til: Virksomhet NIJOS – Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Kontaktperson webredaktør Anita Nordsveen Tlf 64 94 97 00 Mob 957 44 505 E-post anita.nordsveen@nijos.no Internett www.nijos.no Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) framskaffer informasjons om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge til bruk i offentlig forvaltning og næringsutvikling. Instituttet er et statlig, nasjonalt fagorgan under Landbruks- og matdepartementet. Virksomheten har 130 ansatte med hovedkontor på Ås i Akershus, og regionkontorer i Midt-Norge og Nord-Norge. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no