Skogen tar opp halvparten av Norges klimagassutslipp

Gjennom fotosyntesen tar eksisterende norsk skog opp nær 27 millioner tonn CO2. Norges menneskeskapte klimagassutslipp er på 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter.


Skogen tar opp halvparten av Norges klimagassutslipp

Gjennom fotosyntesen tar eksisterende norsk skog opp nær 27 millioner tonn CO2. Norges menneskeskapte klimagassutslipp er på 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter.


------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com

Abonner