17 scenekunstproduksjoner får tilskudd fra Den kulturelle skolesekken

Norsk kulturråd fordeler tre millioner kroner til produksjoner av scenekunst for barn og unge i 2004. Prosjekter innenfor Den kulturelle skolesekken har en potensiell målgruppe på rundt 650 000 barn og unge. I alt har 105 søknader blitt behandlet med en samlet søknadssum på 23,5 millioner kroner. 17 produksjoner får tilskudd. Blant dem er et installasjons- og performanceverksted for grunnskoleelever, danseprosjektet ”Individ og objekt” og ”Balladen om Terje Vigen”, som er basert på Henrik Ibsens verk.

Norsk kulturråd og Danse- og Teatersentrum fordeler til sammen 6 millioner kroner til satsing på scenekunst. Danse- og Teatersentrum fordeler midler til turnering av scenekunstproduksjoner. Kulturrådet prioriterer prosjekter som har et høyt kunstnerisk nivå, er originale og nyskapende, som reflekterer over målgruppen barn og ungdom, og som er egnet til å turnere og nå ut til et så bredt publikum som mulig i grunnskolen. Se vedlagte liste Blant prosjektene som nå får tilskudd er ”Tur-Retur Ragnarokk” av Anna Lian, som søker å videreutvikle den muntlige fortellertradisjonen ved å la et moderne formspråk møte den tradisjonelle fortellerstilen. Prosjektet ”Hold me” av Guro Tronsmo er rettet mot ungdom og er nyskapende i forhold til stedsspesifikk scenekunst og modernistisk teater. ”Det avlyttede kjøkken” med Drivhuset Stiftelsen er et installasjons- og performanceverksted hvor møblene blir instrumenter og elevene selv får ta del i skapingen av kunsten. I danseprosjektet ”Individ og objekt – kvadratets muligheter” vil Company IRO gjennomføre workshops i samarbeid med elevene, hvor man arbeider med grunnleggende komposisjon av flate og bevegelse. ”Balladen om Terje Vigen” er et politisk teater av gruppen Teater Grimsbork basert på Terje Vigen av Henrik Ibsen. Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at barn og ungdom i grunnskolen får et profesjonelt kunsttilbud og kan oppleve kunst og kultur på et høyt nivå. I 2004 går 120 millioner kroner fra overskuddet fra Norsk Tipping AS til Den kulturelle skolesekken. Av dette er 70 % fordelt til lokale tiltak og 30 % til sentrale prosjektmidler. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Grete Indahl, tlf: 22478336, grete.indahl@kulturrad.dep.no

Abonner

Dokumenter og linker