72 musikkutgivelser kjøpes inn av Kulturrådet

72 musikkutgivelser kjøpes inn av Kulturrådet Norsk kulturråd kjøper inn 72 utgivelser i 2. runde for innkjøpsordningen for fonogram 2004. Det er kjøpt inn utgivelser av bl.a. Jaga Jazzist, Arve Henriksen, The Thing, Maria Solheim, The National Bank, Kurt Foss og Reidar Bøe, Karl Seglem, Deathprod, Ning/Puls og Stavanger symfoniorkester med Geir Tveitts samlede orkesterverk. Se for øvrig vedlagte liste. I denne innkjøpsrunden er 252 utgivelser blitt vurdert. Innkjøpsordningen for fonogram fikk i 2004 økt sin budsjettramme med tre millioner kroner. Kulturrådet har derfor økt antall innkjøpte titler fra 81 i 2003 til 147 i 2004. Samtidig har det vært en betydelig økning i antall søknader. I 2004 er i alt 546 utgivelser vurdert, mot 385 i 2003. Antall mottakere av utgivelsene er også økt fra 369 tidligere år, til 399 i 2004. Innkjøpsordningen skal bidra til å øke kjennskapen til og spredningen av norske kvalitetsfonogrammer, og stimulere til en bred produksjon av utgivelser med musikk av norske opphavsmenn og utøvere. De innkjøpte utgivelsene distribueres til biblioteker og andre institusjoner i inn- og utland som kan gjøre musikken tilgjengelig og kjent for et bredt publikum. Se også faktainformasjon vedlagt om innkjøpsordningen for fonogram. Vedlagt følger en oversikt over de innkjøpte utgivelsene. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Tom Ivar Wister, tlf. 22 47 83 77, e-post: tom.ivar.wister@kulturrad.dep.no Tine Solvang, tlf. 22 47 83 34, e-post: tine.solvang@kulturrad.dep.no Norsk kulturråd Forvalter Norsk kulturfond og andre oppgaver Gir råd til staten og det offentlige i kunst- og kulturpolitiske spørsmål Tar initiativ til forsøks- og utredningsarbeid på kunst- og kulturområdet der det trengs særskilt innsats ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041027BIT20920/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041027BIT20920/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041027BIT20920/wkr0011.pdf