800 000 kroner til ”Neighbourhood secrets”

”Neighbourhood Secrets” er et av hovedprosjektene for Stavanger 2008. Byene Stavanger og Sandnes skal gjøres til tema, atelier og utstillingsarena, og åtte internasjonale kunstnere vil arbeide med utvalgte plasser og bygninger med utstillingsperiode mai 2008. Nå gir Kulturrådet 800 000 kroner til prosjektet, fordelt over perioden 2005-2008.

Den svenske kunstneren Jörgen Svensson og den norske kritikeren og forfatteren Jan Inge Reilstad står bak ”Neighbourhood secrets”, som har sterk forankring i lokalsamfunnet. Innbyggerne skal gjennom avstemning kunne velge plasser og bygninger som betyr særlig mye for dem, og kunstnerne skal deretter gi dem sin tolkning. Byene vil dermed bli konfrontert med både innbyggernes og kunstnernes perspektiv på hva som er viktig. Prosjektet er et eksempel på at det er sosiale relasjoner som er selve det kunstneriske uttrykket. Målet er å skape bred deltakelse og folkelig engasjement og diskusjon rundt forholdet mellom individ og samfunn. Hva er den viktigste plassen i byen for f.eks. en pensjonist eller en ungdom? Er ens eget hus viktigere enn byens torg? Er det estetikk, historie, bruksverdi, symbolverdi eller pengeverdi som er viktigst? Dokumentasjon og formidling er en viktig del av prosjektet, og både dokumentarfilm, bokutgivelser og et eget nettsted er under planlegging. I tillegg vil Universitetet i Stavanger bruke prosjektet i ulike studier og delprosjekt i fag som arkitektur, historie, kunsthistorie og i medieutdanningen. Videre er også Kulturskolen i Stavanger engasjert i en egen Neighbourhoods-prosess for barn og unge i grunnskolealder. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Ragnfrid Stokke, tlf: 22478340, ragnfrid.stokke@kulturrad.dep.no Hans Henrik Olsen, tlf: 22478376, hans.henrik.olsen@kulturrad.dep.no