Danseprosjekter får tilskudd

Flere sentrale danseprosjekter får nå tilskudd fra Norsk kulturråd: Kunstnerisk danseutvikling for barn og unge, etablering av Rom for dans, barokkforestillingen Reverenza og til Barents danseråd for nettverksbygging. Prosjektene gjenspeiler en bredde i dansefeltet og en gledelig utvikling med stor tilvekst og høyt kunstnerisk nivå.

Kulturrådet gir 700 000 kroner og tilsagn om 100 000 kroner for både 2006 og 2007 til et større utviklingsprosjekt med kunstnerisk dans for barn og unge fra 4-16 år. Sammen med profesjonelle dansekunstnere skal de unge være kunstnerisk medskapende, få utforske egen forståelse av dans og finne sine individuelle uttrykk. Prosjektet består av en rekke workshops som skal ende opp i forestillinger. Kunstnerisk dans for barn og unge skal gjennomføres i samarbeid med Rom for dans, som nå får 423 000 kroner fra Kulturrådet til å etablere seg ved Black box’lokaler i Oslo. Rom for dans vil innrede et forproduksjonslokale for dans- og scenekunst for kunstnere i arbeid fram mot visning av forestillinger. Det er stort behov for lokaler til produksjon av scenekunst i Oslo, og målet er å dekke dette. Reverenza er tittelen på en forestilling med utgangspunkt i barokkdans, som skal vises på Dansens hus i 2006. Koreografien ble samlet og innstudert ved Fernanda Sparre Smiths Ballettskole allerede på 1970- og 80-tallet, og flere av de medvirkende har sin bakgrunn fra skolen. Forestillingen skal vises på en samtidsscene for å synliggjøre kontraster og sammenhenger mellom barokkens og samtidens dans. Kulturrådet gir 100 000 kroner til forestillingen og til dokumentasjon og formidling av koreografier og kostymer. Kulturrådet gir 75 000 kroner til Barents danseråd til oppsøkende virksomhet, informasjonsarbeid og nettverksbygging mellom dansekunstnere i Barentsregionen. Målet er å utvikle rådet til et kompetansesenter for prosjekter og turnering og å skape samarbeid på tvers av kunstfeltene. Barents danseråd er et samarbeid mellom scenekunstnere i regionen. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Christian Lund, tlf: 22478351, christian.lund@kulturrad.dep.no, Heidi Tovsrud Knutsen, tlf: 22478350, heidi.tovsrud.knutsen@kulturrad.dep.no