Etablering av Nasjonalt Teglsenter i Telemark

Etablering av Nasjonalt Teglsenter i Telemark Kulturrådet gir 800 000 kroner over tre år til etablering av Nasjonalt Teglsenter ved Bratsberg teglverk i Telemark. Verket er den eneste gjenværende produsent av tegl i Norge. Nå skal det utvikles et produksjons- og kompetansesenter for bruk av tegl i kunst, utsmykking, nybygg og restaurering. Kulturrådet gir også 250 000 kroner til å bygge et amfi med scene ved Lunde sluse i Telemarkskanalen. Bratsberg teglverk har samarbeidet med kunstnere og arkitekter for å utvikle teknikker for bruk av tegl i kunst og bygg. Teglverket stiller nå lokaler og utstyr til rådighet for kunstproduksjon med tegl. Kunstnere skal bruke teglverket som arbeidssted for større utsmykninger og workshops. Det gir grunnlaget for å etablere et produksjons- og kompetansesenter for bruk av tegl i kunst, utsmykking, nybygg, restaurering og i utforming av utendørs anlegg. Samlokalisering av kunst- og fabrikkproduksjon av tegl vil øke kompetansen i kunstnerisk bruk av tegl og gi positive virkninger for markedsføring av materialet. Senteret vil også formidle teglens lange kunst- og industrihistoriske tradisjoner. Lunde sluseamfi ved Telemarkskanalen Kulturrådet gir også 250 000 kroner til å bygge et amfi med scene for utendørsarrangementer ved Lunde sluse i Telemarkskanalen. Kunstneren Brit Dyrnes har vunnet konkurransen om den kunstneriske utformingen av anlegget og vil samarbeide med landskapsarkitekt Christine Gjermo. Lunde Sluse er et trafikknutepunkt ved det teknisk-industrielle kulturminnet Telemarkskanalen. Kanalen vil bli fredet i 2005, og det arbeides for at kulturminnet skal innarbeides i Unescos Verdensarvliste. Slusen ligger også rett ved Bratsberg teglverk, og det vil bli brukt tegl herfra i utformingen av amfiet for å speile stedets industrielle kulturhistorie. Amfiet skal brukes ved festivalen Viser ved kanalen og scenen vil i tråd med dette få form av en gitarkasse. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Preben von der Lippe, tlf. 21 01 43 28 Vedlagt følger illustrasjon av planlagt kunstnerisk utforming av Lunde sluseamfi Norsk kulturråd Forvalter Norsk kulturfond og andre oppgaver Gir råd til staten og det offentlige i kunst- og kulturpolitiske spørsmål Tar initiativ til forsøks- og utredningsarbeid på kunst- og kulturområdet der det trengs særskilt innsats ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/22/20040922BIT20920/bild.html Bilde

Abonner

Dokumenter og linker