Festivaler som kunstarena

Festivaler som kunstarena Norsk kulturråds årskonferanse Rica Ishavshotel, Tromsø 16. - 17. november Pressekonferanse tirsdag 16. kl 12.00 på Rica Ishavshotell med: Adrian Trickey, Vigdis Moe Skarstein og Erik Bugge Festivalene blir stadig viktigere formidlere av kunst og kultur. Årlig arrangeres mellom 250 og 300 kunstfestivaler over hele landet. Hva innebærer denne festivalboomen for kunstnere, for publikum, for arrangører, for utviklingen på kunstområdene og for regional identitet? Hva kan en god festival oppnå i møtet mellom kunst og publikum? Dette er blant spørsmålene som skal drøftes under Kulturrådets årskonferanse Festivaler som kunstarena i Tromsø, som samler godt over 300 deltakere fra kunst- og kulturlivet. Konferansen åpnes av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Direktør for Edinburgh-festivalen, Adrian Trickey viser i sitt hovedforedrag hvordan festivalene kan virke som en drivkraft i formidlingen av kunst og kultur. Erik Bugge fra Kultursamarbeidet i Vesterålen og Hans Henrik Berg fra Tromsø Internasjonale Filmfestival belyser festivalutviklingen i Nord-Norge, og hvilken betydning festivalene har for det lokale og regionale kulturlivet. Hvordan ser aktørene i kunstfeltet på begivenhetenes rolle i kunsten og kunstbransjene? Et bredt sammensatt panel vil diskutere festivalenes betydning for ulike kunstområder. Konferansens andre dag setter søkelys på festivalenes rolle i kulturpolitikken. Hvordan skal man best skape et mangfold av arenaer for kunstformidling lokalt, regionalt og nasjonalt? Bør de økonomiske virkemidlene innrettes mot festivalene selv, eller bør tilskuddene rettes mot de som produserer kunsten for festivalene? Kulturrådets leder Vigdis Moe Skarstein og kultursjef i Sveriges Televisjon, Ozan Sunar, vil belyse festivalenes kulturpolitiske betydning. Konferansen avsluttes med en paneldebatt om festivalene og hvordan de utfordrer kulturpolitikken. I panelet finner vi blant andre statssekretær Yngve Slettholm, Quart-sjef Toffen Gunnufsen, leder av Norsk jazzforum Tore Flesjø og direktør for Risør Kammermusikkfest Turid Birkeland. Pressen er hjertelig velkommen til å delta på konferansen. Vennligst bekreft din deltakelse ved å sende en e-post til christian.lund@kulturrad.dep.no. For fullstendig program og omtale av foredragsholderne, se www.kulturrad.no Kontakter i Norsk kulturråd: Direktør Ole Jacob Bull, tlf. 22 47 83 52 / 91 17 88 89 Informasjonssjef Christian Lund, tlf. 22 47 83 51 / 91 80 37 02 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no