Kulturrådet støtter 19 nye musikkensembler

Kulturrådet støtter 19 nye musikkensembler Norsk kulturråd gir ca 8,4 millioner kroner fordelt på 61 ensembler for 2004. Rådet vurderte 118 søknader, med en samlet søknadssum på ca 61 millioner kroner. Kulturrådet har prioritert 19 nye ensembler som ikke tidligere har fått ensemblestøtte. Blant disse finner vi eksempelvis Oslo Kammerkor og Kristiansand Domkor innen vokalmusikk og Cissokho System innen kategorien folk/world. I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, deres aktivitet, størrelse, stabilitet og utviklingsmuligheter. For å sikre en bred profil har man valgt å prioritere ensembler med sammenliknbare uttrykk opp mot hverandre. Musikkensemblene har en sentral rolle som formidlere av musikk i Norge, også utenfor de kulturelle sentra i større byer. Flere av ensemblene turnerer vidt rundt i landet. Hvor ensemblene holder sine konserter er vurdert som vel så viktig som hvor de er basert. Likevel er den geografiske fordelingen sett i sammenheng med ensemblenes kvalitet. Vedlegg: Liste over tildelinger til musikkensembler 2004, samt faktaark for ensemblestøtten. For omtale av utvalgte ensembler, se www.kulturrad.no/musikk Kontaktperson i Norsk kulturråd: Sjur H. Færøvig, tlf 22 47 83 33 Tilskudd til musikkensembler for 2004 Vokalmusikk Vokal Nord 100 000 Schola Sanctae 100 000 Sunnivae *Oslo Kammerkor 50 000 Nordic Voices 200 000 *Kristiansand 75 000 Domkor Grex Vocalis 50 000 Det Norske 450 000 Solistkor Bergen Domkantori 75 000 Tidligmusikk Trio Mediæval 100 000 Pro Musica Antiqua 50 000 Bergen Barokk 50 000 Samtidsmusikk SPUNK 100 000 SISU ans 220 000 POING ANS 100 000 Oslo Sinfonietta 980 000 NING 75 000 *Jazzkammer 50 000 Ensemble Ernst 200 000 Rytmisk musikk Wibutee 100 000 Urban Connection 100 000 *Trygve Seim 50 000 Orchestra *Tore Brunborg 50 000 Quartet Søyr 100 000 Sigurd Ulveseth 50 000 Saxofon Concentus 100 000 Petter Wettre 100 000 Quintet *Odd Riisnæs 50 000 Kvartett No Spaghetti 200 000 Edition *Motif 50 000 Marit Sandvik Band 75 000 *Maria Kannegaard 50 000 Trio Magnetic North 200 000 Orchestra Kaada 75 000 Jaga Jazzist 100 000 *Håvard Wiik Trio 50 000 *Helge Lien Trio 50 000 Geir Lysne 150 000 listening ensemble Frode Gjerstad Trio 50 000 *BOL 50 000 Big Bambus 75 000 Bergen Big Band 150 000 Kammermusikk *Artic Festival 150 000 Orchestra Vertavo 300 000 300 000 Strykekvartett (for 2005) Trondheim 75 000 Sinfonietta Telemark 100 000 Kammerorkester Oslo Strykekvartett 200 000 Oslo Camerata 75 000 Norsk 800 000 Barokkorkester Grieg Trio 250 000 250 000 (for 2005) Bodø Sinfonietta 100 000 Folk/Word Rusk 75 000 Kvarts 100 000 *Fjøgl 50 000 *Majorstuen 100 000 *Fliflet/Hamre 75 000 *Jambo Africa 40 000 *Flukt 50 000 *Seglem 50 000 *Cissokho System 100 000 Transjoik 100 000 Brass Brothers 600 000 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00290/wkr0001.doc Fakta om ensemblestøtten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00290/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00290/wkr0003.pdf