Kulturrådet styrker BEK og Grenland Friteater

Kulturrådet styrker BEK og Grenland Friteater Bergen Senter for elektronisk kunst - BEK - får 1,2 millioner kroner i fast tilskudd i statsbudsjettet fra 2004. Det faste tilskuddet til Grenland Friteater øker med 600 000 kroner for 2004. Friteateret får dermed et tilskudd på til sammen ca 1,1 millioner kroner over statsbudsjettet. 1,2 millioner kroner til BEK BEK mottar til sammen 1,2 millioner kroner som fast tilskudd på statsbudsjettet fra 2004, under posten "Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd". Videre drift av senteret er dermed sikret. BEK har gjennom de senere årene markert seg som et viktig sentrum for det elektroniske kunstfeltet. BEK er Vestlandets motsvar til Atelier Nord i Oslo og TEKS i Trondheim, og er et tverrfaglig senter, med hovedvekt på musikk og billedkunst. Sammen med disse to verkstedene er BEK med i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. BEK har i årene 2000 - 2003 mottatt tilskudd til prøvedrift og utvikling av kunstprosjekter fra Kulturrådet. Kontaktperson i Norsk kulturråd: seksjonsleder Ragnfrid Stokke, tlf. 22 47 83 40 1,1 millioner kroner til Grenland Friteater Grenland Friteater får en økning i sitt faste tilskudd over statsbudsjettet på 600 000 kroner under posten "Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd". Friteateret får dermed et tilskudd på til sammen ca 1,1 millioner kroner over statsbudsjettet fra 2004. Grenland Friteater er inne i en produktiv fase og har en rekke prosjekter på planen for det nye året. Teatret skal bl.a. delta under oppsetningen av Peer Gynt i Beijing. Grenland Friteater har gjennom en årrekke opparbeidet seg en sterk posisjon som leverandører av scenekunst. Friteatrets arbeid vekker nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og er en viktig regional kulturbærer i Telemark. Som en av de første teatergruppene innen den frie scenekunsten her i landet har Grenland Friteater gjennom sin kunstneriske innsats tilført det frie teatermiljøet impulser og inspirasjon. Det regnes som et regionalt knutepunkt for kompetanse og kulturell formidling innenfor det frie scenekunstområdet. Kontaktperson i Norsk kulturråd: direktør Ole Jacob Bull, tlf. 22 47 83 52 / 91 17 88 89 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00470/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker