Ny utgivelse av Henrik Ibsens samlede skrifter

Kulturrådet gir 1 million kroner per år i 2005-2008 til trykking av en historisk-kritisk utgave av alle Henrik Ibsens skrifter. Universitetet i Oslo har siden 1998 arbeidet med utgaven, som er et av de største humaniora-prosjekter i Norge noen gang. Første dobbeltbind er planlagt utgitt høsten 2005.

Målet med prosjektet er å etablere en vitenskapelig gjennomkommentert standardtekst for hele Henrik Ibsens forfatterskap til bruk både for teaterfolk, forskere, studenter, oversettere, lærere og et allment, lesende publikum. Prosjektet vil omfatte en komplett utgave av all tekst fra Ibsens hånd: notater, manuskripter, taler og brev, samt verk i alle trykte utgaver som kom ut i hans levetid. Prosjektet ledes av professor Vigdis Ystad. Arbeidet med å samle inn og tilrettelegge tekstene for utgivelse finansieres av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo, samt Universitetet i Bergen, NTNU, Nasjonalbiblioteket og Høgskolen i Sør-Trøndelag. En rekke framstående forskere fra ulike fagområder er engasjert til å skrive innledninger og detaljerte ord- og sakkommentarer. Utgivelsen, som i bokutgave vil omfatte i alt 31 bøker – derav 15 doble tekst- og kommentarbind og ett registerbind. Universitetet i Oslo er formell utgiver av verket, mens Aschehoug forlag er kommisjonær. I tillegg til bokutgaven planlegges en mer omfattende og forskningsrettet nettutgave. Nettutgaven skal legges ut til fri og gratis bruk, men vil først ferdigstilles når prosjektet i sin helhet er sluttført. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Mari Finess, tlf. 22 47 83 41, mari.finess@kulturrad.dep.no