Nytt Kulturråd har konstituert seg

Kulturrådet, som er oppnevnt for perioden 2005-2008, har konstituert seg. Rådet ønsker åpenhet rundt sitt arbeid. Rådets behandling av generelle og prinsipielle saker vil være åpne for pressen. Behandling av søknader om tilskudd og andre saker der personopplysninger er viktige vil av hensyn til personvernet ikke være offentlige.

Rådsmøtene i 2005 er satt til følgende datoer: • tirsdag 8. februar • onsdag 30. og torsdag 31. mars • onsdag 1. juni • torsdag 22. september • mandag 12. desember Blant saker til behandling til møtet i Norsk kulturråd tirsdag 8. februar er årsrapport, virksomhetsplan og budsjettspørsmål. Kontaktperson i Norsk kulturråd: direktør Ole Jacob Bull, tlf. 22 47 83 52 / 91 17 88 89

Abonner