Rolf Engelsen ny scenekunstkonsulent i Kulturrådet

Rolf Engelsen er ansatt som scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd. Engelsen tiltrer stillingen i dag, 15. august.

Rolf Engelsen har bred erfaring som dramaturg og instruktør i det frie feltet både regionalt og sentralt. Han var medlem av Kulturrådets faglige utvalg for scenekunst i perioden 2001–2004, mens han var teatersjef for Figurteatret i Nordland. Engelsen var også teaterleder i Nordland fylkeskommune og leder i dag styringsgruppen for Den kulturelle skolesekken i Nordland. Scenekunstkonsulenten skal vurdere søknader og innstille til Norsk kulturråds prosjektstøtte til fri scenekunst. Konsulenten innstiller til Kulturrådets faglige utvalg for scenekunst, som fremmer sine tilrådninger for vedtak i rådet. Prosjektstøtten er i alt på 29 millioner kroner i 2005. Den nye scenekunstkonsulenten vil forøvrig arbeide med faglig videreutvikling av tilskuddsordningen for fri scenekunst i Norsk kulturråd og initiere tiltak for å stimulere og styrke produksjonen av dans og teater i det frie feltet. Stillingen som scenekunstkonsulent ble opprettet i 1997. Engelsen overtar stillingen etter Shanti Brahmachari.

Multimedia

Multimedia