Scenekunstpenger til Bergenskunstnere

Norsk kulturråd gir i alt 20,9 millioner kroner til 58 forestillinger ved første tildeling til fri scenekunst 2005: Transiteatret, Lucien stiftelsen og den unge kunstneren Anne Linn Akselsen er scenekunstnere fra Bergen som nå får tilskudd. Kulturrådet ønsker særlig å fremme mangfoldet av uttrykk innen dans og å rekruttere kunstnere som representerer nye uttrykksformer innen scenekunsten.

I alt 229 søknader med en samlet søknadssum på 83 millioner kroner ble behandlet i denne runden. Det gis 10,2 millioner kroner i 2005 og tilsagn for 6,3 mill. i 2006 og 4,3 mill. i 2007. Se vedlagte liste. Transiteatret får tilsagn om toårig tilskudd for 2006 og 2007 på til sammen 1 mill. kroner for prosjektene Reaction Shot dead og Soldat material. Transiteatret vil blant annet samarbeide med musikkmiljøet i Bergen, BEK og Den Nasjonale Scene for å utvikle nye metoder og strategier for musikketater, bilde og lydbilde. Det norske dansemiljøet holder et internasjonalt meget høyt nivå og Kulturrådet gir tilskudd til flere danseprosjekter i Bergensområdet: Lucien stiftelsen får 250 000 kroner til en produksjon basert på Jobs bok som tar opp ensomhet, sorg og tap som tema. Forestillingen kombinerer tekst og bevegelse og Lucien samarbeider bl.a. med BIT og Carte Blanche. Anne Linn Akselsen er en kunstner som representerer en ny generasjon og nye uttrykk innen dansekunsten. Akselsen får 120 000 kroner til en produksjon som utforsker nye former og teknikker i dans, og stiller spørsmål ved hvordan dans kan endre teaterets ramme. Andre unge scenekunstnere som får tilskudd er: Thorleif Linhave Bamle og Steinar Thorsen er to unge scenekunstnere som får 120 000 kroner til en oppsetning av Woyzeck av Georg Buchner som konsertteater. Produksjonen benytter seg bl.a. av live video som virkemiddel og samarbeider med andre kunstnere fra Bergensmiljøet. Torunn Skjelland får 100 000 kroner til en performance som eksperimenterer med scenekunst og ny teknologi. Forestillingen skal vises under Nasjonalmuseets feiring av 2005, bl.a. i samarbeid med BIT Teatergarasjen. Ole Mads Vevle får 80 000 kroner til The sayings of Jesus som skal fremføres under Meteorfestivalen i Bergen. Forestillingen er en blanding av preken og forelesning og tematiserer menneskets forhold til sine guder. Avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for 2005. Det utgjør rundt tre prosent av den samlede statlige støtten til scenekunst. Avsetningen har vært uforandret til tross for en betydelig vekst i sektoren de senere årene. De økonomiske rammene fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Christian Lund, tlf: 22478351, christian.lund@kulturrad.dep.no, Heidi Tovsrud Knutsen, tlf: 22478350, heidi.tovsrud.knutsen@kulturrad.dep.no

Dokumenter og linker