Scenekunstpenger til Cool Opera og Dance Pro-05

Cool Opera får 400 000 og Dance Pro-05 100 000 kroner fra Norsk kulturråd ved første tildeling til fri scenekunst 2005. I alt 20,9 millioner kroner fordeles til 58 forestillinger i denne runden. Kulturrådet ønsker særlig å fremme mangfoldet av uttrykk innen dans og å rekruttere kunstnere som representerer nye uttrykksformer innen scenekunsten.

I alt 229 søknader med en samlet søknadssum på 83 millioner kroner ble behandlet i denne runden. Det gis 10,2 millioner kroner i 2005 og tilsagn for 6,3 mill. i 2006 og 4,3 mill. i 2007. Se vedlagte liste. Cool Opera er en nyetablert operafestival basert i Stavanger og Sandnes, som nå får 400 000 kroner til to musikalske verk med unionsoppløsningen som tema. Produksjonene utfordrer ideen om Norge, det spesifikt norske og nasjonale og er en kavalkade over økonomiske, politiske og kulturelle aspekter i forholdet mellom Norge og Sverige 1905-2005. Musikkteateret tar i bruk både elektroniske virkemidler, bilder, video og tekst. DancePro-05 er tittelen på et internasjonalt samarbeidsprosjekt i Stavanger som får 100 000 kroner fra Kulturrådet. Forestillingen tar utgangspunkt i hvordan historien spiller en rolle i samtiden og hvordan vi opplever tradisjon filtret inn i moderne uttrykk. Koreografer fra Finland, Brasil og Sverige er involvert i produksjonen som skal settes opp på Tou scene. Avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for 2005. Det utgjør rundt tre prosent av den samlede statlige støtten til scenekunst. Avsetningen har vært uforandret til tross for en betydelig vekst i sektoren de senere årene. De økonomiske rammene fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Christian Lund, tlf: 22478351, christian.lund@kulturrad.dep.no, Heidi Tovsrud Knutsen, tlf: 22478350, heidi.tovsrud.knutsen@kulturrad.dep.no

Dokumenter og linker