Solide tilskudd til jazzensembler i Trondheim

Norsk kulturråd gir 8,9 millioner kroner fordelt på 74 ensembler for 2005. Trondheim Jazzorkester, The Core og Maria Kannegaard trio er blant jazzensemblene fra Trondheim som får tilskudd fra Kulturrådet. Rådet har i alt vurdert 147 søknader mot 118 i 2004, med en samlet søknadssum på ca 55 millioner kroner.

Kulturrådet har vurdert 147 søknader, mot 118 i 2004, med en samlet søknadssum på rundt 55 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 25 % i antall søknader på ett år. Tilveksten er stor, først og fremst innenfor jazz og tradisjonsmusikk, hvor mange ensembler holder et høyt teknisk nivå og viser stor kreativitet og variasjon i det musikalske uttrykket. Trondheim Jazzorkester får til sammen 400 000 kroner per år i 2005 og 2006. Jazzensemblene The Core, Maria Kannegaard trio og Urban Connection får 50 000 kroner hver for 2005. Ensemblet Flukt, som spiller tradisjonsmusikk får 75 000 kroner. Også ensembler innenfor kirkemusikk og klassisk musikk får tilskudd: Vokalensemblet Schola Sanctae Sunniva får 100 000 og Trondheim Sinfonietta får 75 000 kroner for 2005. I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, deres aktivitet, størrelse, stabilitet og utviklingsmuligheter. For å sikre en bred profil har man valgt å prioritere ensembler med ulike uttrykk. Ensemblets betydning for sin region er spesielt blitt vektlagt i denne tildelingen. Musikkensemblene har en sentral rolle som formidlere av musikk i Norge, også utenfor de kulturelle sentra i større byer. Flere av ensemblene har en omfattende turnevirksomhet som kommer store deler av landet til gode. Hvor ensemblene holder sine konserter er vurdert som vel så viktig som hvor de holder til. Likevel er den geografiske fordelingen vurdert i sammenheng med ensemblenes kvalitet. Vedlegg: Liste over tildelinger til musikkensembler 2005, omtale av utvalgte ensembler, samt faktaark for ensemblestøtten. Ved bruk av vedlagte fotos SKAL fotografen oppgis. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Astrid Johanne Hauge, tlf 22 47 83 70 Tom-Ivar Wister, tlf. 22 47 83 77 FOTOS: The Core. Foto: Ole Hesledal, Rikskonsertene Urban COnnection. Foto: Urban Connection

Abonner

Multimedia

Multimedia