Sterk satsing på dans og rekruttering til scenekunsten

Norsk kulturråd gir 20,9 millioner kroner i tilskudd til fri scenekunst ved første tildeling 2005. Tilskuddene er fordelt på 58 prosjekter innenfor et bredt spekter av sceniske uttrykk. Det norske dansemiljøet holder et internasjonalt meget høyt nivå og Kulturrådet har valgt å prioritere flere danseprosjekter, bl.a. Zero Visibility group, Ingun Bjørnsgaard prosjekt, Impure Company og We. Rekruttering til scenekunstfeltet prioriteres og X-ray, Sons of Liberty og Hedvig Hjetland Lykke er blant de unge kunstnerne som får tilskudd i denne runden.

I alt 229 søknader med en samlet søknadssum på 83 millioner kroner ble behandlet i denne runden. Det gis 10,2 millioner kroner i 2005 og tilsagn for 6,3 mill. i 2006 og 4,3 mill. i 2007. Se vedlagte liste. Kulturrådet ønsker særlig å fremme kunstnerisk mangfold innen dans og å rekruttere kunstnere som representerer nye uttrykksformer innen scenekunsten. Det er en stor og gledelig tilvekst i feltet og dette vises i mangfoldet av prosjekter. X-ray ungdomskulturhus får 200 000 til en produksjon som bruker både hip-hop, breakdance, akrobatikk og moderne dans. Hedvig Hjetland Lykke er en ung koreograf som får 270 000 til forestillingen Strandet, som handler om hvordan nordisk mentalitet preger oss i møte med fremmede. Bandlien/Pelmus får 270 000 til No Body Never Mind, som tar utgangspunkt i kroppens opplevelse og forståelse av seg selv. Noen av de ledende dansegruppene har nådd et så høyt nivå at de er i ferd med å sprenge de økonomiske rammene i Kulturrådets ordning. To dansegrupper får fornyet tilskudd over to år – Ingun Bjørnsgaard prosjekt får 1,2 mill. i 2006 og 1,3 mill. i 2007 for utvikling av flere nye helaftens sceneproduksjoner. Zero Visibility group får 1,3 mill. for begge årene til to produksjoner utviklet bl.a. i samarbeid med skuespillere og samtidsmusikere. Også Impure Company får 700 000, 1,2 mill. og 1,3 mill. i tilsagn for 2005–2007 i til en omfattende satsing som inkluderer danseteater og performance. Performance er også en uttrykksform i vekst. Martin Slaatto får 400 000 til soloprosjektet Rå Sløyfe som tematisk utforsker forholdet til naturen gjennom fysisk visuell bruk av teater og dans. Han samarbeider med både kunstnere og friluftsorganisasjoner. Sons of Liberty får 250 000 til Hotell Pelikan, en forestilling som baserer seg på sceniske tekster med referanser til litteratur, film og populærkultur. Kate Pendry får 160 000 til produksjonen An Evening with Johnny Johnsson, om og med hennes heteroseksuelle mannlige karakter. Jennie Bringaker får 150 000 til rollespillet Pink Army i grenseland mellom fiksjon og virkelighet, som inkluderer både scenekunstnere og en kaospilot i produksjonen. Avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for 2005. Det utgjør rundt tre prosent av den samlede statlige støtten til scenekunst. Avsetningen har vært uforandret til tross for en betydelig vekst i sektoren de senere årene. De økonomiske rammene fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Christian Lund, tlf: 22478351, christian.lund@kulturrad.dep.no, Heidi Tovsrud Knutsen, tlf: 22478350, heidi.tovsrud.knutsen@kulturrad.dep.no

Dokumenter og linker