Stor scenekunst for små penger 45 nye produksjoner for 17,3 millioner kroner

Stor scenekunst for små penger 45 nye produksjoner for 17,3 millioner kroner Ved andre tildelingsrunde til fri scenekunst for 2003 gir Norsk kulturråd tilskudd til 37 grupper som skal lage til sammen 45 produksjoner. Innen et felt der det syder av aktivitet støtter Kulturrådet både den scenekunsten som markerer seg internasjonalt, som Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Baktruppen og Kreutzer Kompani, og nye grupper. I denne tildelingsrunden får 37 grupper til sammen 17,3 millioner kroner til å produsere 45 produksjoner. Det kom inn 160 søknader med en samlet søknadssum på vel 80 millioner kroner. Totalt får kunstnerne vel 12,3 millioner kroner til bruk i 2004 og 5 millioner kroner i 2005, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Se vedlagte lister. Blant gruppene som får tilskudd har ikke minst Ingun Bjørnsgaard Prosjekt fra Oslo og Baktruppen og Kreutzer Kompani fra Bergen erobret seg et navn internasjonalt. De utgjør norsk scenekunsts ansikt utad og skaper kunst som vekker interesse hos publikum og media i mange land. Gruppene utfordrer grensene mellom kunstformer og har funnet frem til uttrykksformer som er særegne i kunstverdenen. Særlig Kreutzer Kompani og Verdensteatret arbeider systematisk for å anvende ny teknologi i sin kunst. I den frie scenekunsten finnes det også mange unge, begavede kunstnere som søker etter nye måter å uttrykke seg på på scenen. Kulturrådet arbeider aktivt for å finne frem til nye stemmer og søker etter kunstnere med varierte uttrykk for å fremme kunstnerisk mangfold. I denne tildelingen får blant andre Nartmansstiftelsen, Impure Company, Uendelig teater, Sons of Liberty, Heine Røsdal Avdal og Alan Lucien Øyen tilskudd. Avsetningen til fri scenekunst er på 27, 5 millioner kroner i 2003. Det utgjør ca 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Se www.kulturrad.no/scenekunst for omtale av prosjekter som har fått tilskudd. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Shanti Brahmachari, tlf. 22 47 83 38 Tilskudd Fri scenekunst 2003-2 · Det er totalt gitt tilskudd på 17,3 millioner kroner. Av dette er 12,3 millioner tildelt på budsjettet for 2003/2004 og 5 millioner er tilsagn for 2005, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2005. · 35 grupper fikk tilskudd 2003/2004, mens 5 grupper fikk tilsagn for 2005 Tilskudd fra Fri scenekunst 2003-2 Kunstner/gruppe Kunstform, fylke 2004 2005 Alan Lucien Øyen dans, Hordaland 200 000 Baktruppen performance, 1 500 000 1 500 Hordaland 000 Bal Teatret teater, Akershus 735 000 Bergmund Waal Skaslien performance, 100 000 Hordaland Cirka Teater figurteater, Sør- 700 000 900 Trøndelag 000 Caroline W. Nesse & Marius Kjos dans, Akershus 350 000 Damini House of Culture dans, Oslo 300 000 Fabula Rasa teater, Oslo 300 000 Force Majeure* performance, Oslo 250 000 Goksøyr Martens Salong teater, Oslo 200 000 Goro Tronsmo teater, Akershus 200 000 Heine Røsdal Avdal* dans, Oslo 350 000 House of Stories teater, Oslo 590 000 Impure Company dans, Oslo 200 000 Ingun Bjørnsgaard prosjekt dans, Oslo 1 500 000 Karen Røise Kielland performance, Oslo 65 000 Katrine Strøm teater, Nordland 300 000 Kirsten Høeg teater, Oslo 100 000 Kreutzer Kompani* dans, Hordaland 1 100 000 L.U.N. performance, Oslo 200 000 Marius Von der Fehr performance, Oslo 350 000 Marte Joh Ekhougen performance, Oslo 350 000 Molitrix Productions dans, Rogaland 100 000 Nartmanstiftelsen dans, Oslo 500 000 Namik Mackic og Virginie Mira performance, Oslo 160 000 NEWproduksjoner teater, Sør- 400 000 Trøndelag Non Company performance, 100 000 Hordaland Odd Johan Fritzøe dans, Oslo 400 000 Petrusjka Teater figurteater, Sør- 400 000 Trøndelag Sons of Liberty performance, Sør- 120 000 Trøndelag Stiftelsen Toyboys dans, Akershus 450 000 Teater NOR teater, Nordland 700 000 700 000 Trine Saltermark dans, Nordland 80 000 Trond Lie teater, Oslo 150 000 Verdensteatret* teater, Oslo 150 000 Vivild Bergersen dans, Oslo 200 000 Uendelig Teater teater, Nordland 350 000 Opera Sør** musikkteater, Vest- 400 000 Agder * tilskudd fra Scenekunst og ny teknologi ** tilskudd fra Mens vi venter på operaen · Tilsagn som er gitt ved tidligere tildelinger for 2004 og 2005 Kunstner Tilsagn Tilsagn 2004 2005 Ingun Bjørnsgaard dans, Oslo 1 500 000 prosjekt Impure Company dans, Oslo 600 000 Jo Strømgren dans, Hordaland 1 400 000 1 500 000 Mobile Home performance, 800 000 Oslo Nomade Produksjoner Teater, Oslo 300 000 Stiftelsen Øyvind dans, Oslo 700 000 Jørgensen Produksjoner Verdensteatret Teater, Oslo 1 200 000 WEE dans, Oslo 700 000 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00460/wkr0001.doc Fri scenekunst - Faktaark http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00460/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00460/wkr0003.pdf