Store tilskudd til scenekunst fra Bergen

Store tilskudd til scenekunst fra Bergen Baktruppen og Kreutzer Kompani får 4,1 millioner kroner NB! 3 sider Ved andre tildelingsrunde til fri scenekunst for 2003 gir Norsk kulturråds tilskudd til 37 grupper som skal lage til sammen 45 produksjoner. Baktruppen og Kreutzer Kompani fra Bergen er blant de norske gruppene som markerer seg internasjonalt. Baktruppen får 3 millioner kroner og Kreutzer Kompani får 1,1 millioner kroner i tilskudd fordelt på 2004 og 2005. I tillegg får gruppene Non Company, Alan Lucien Øyen og Bergmund Waal Skaslien tilskudd. I denne tildelingsrunden får 37 grupper til sammen 17,3 millioner kroner til å produsere 45 produksjoner. Det kom inn 160 søknader med en samlet søknadssum på vel 80 millioner kroner. Totalt får kunstnerne vel 12,3 millioner kroner til bruk i 2004 og 5 millioner kroner i 2005, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Se vedlagte lister. Blant gruppene som får tilskudd har ikke minst og Baktruppen og Kreutzer Kompani fra Bergen og Ingun Bjørnsgaard Prosjekt fra Oslo erobret seg et navn internasjonalt. De utgjør norsk scenekunsts ansikt utad og skaper kunst som vekker interesse hos publikum og media i mange land. De utfordrer grensene mellom kunstformer og har funnet frem til uttrykksformer som er særegne i kunstverdenen. Særlig Kreutzer Kompani arbeider systematisk for å anvende ny teknologi i sin kunst. I den frie scenekunsten finnes det også mange unge, begavede kunstnere som søker etter nye måter å uttrykke seg på scenen. Kulturrådet arbeider aktivt for å finne frem til nye stemmer som skal bli fremtidens scenekunst, og søker etter kunstnere med varierte uttrykk for å fremme kunstnerisk mangfold. I denne tildelingen får blant annet Non company, Alan Lucien Øyen og Bergmund Waal Skaslien, alle fra Bergen, tilskudd. Avsetningen til fri scenekunst er på 27, 5 millioner kroner i 2003. Det utgjør ca 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Shanti Brahmachari, tlf. 22 47 83 38 Tilskudd Fri scenekunst 2003-2 · Det er totalt gitt tilskudd på 17,3 millioner kroner. Av dette er 12,3 millioner tildelt på budsjettet for 2003/2004 og 5 millioner er tilsagn for 2005, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2005. · 35 grupper fikk tilskudd 2003/2004, mens 5 grupper fikk tilsagn for 2005 · Tilskudd fra Fri scenekunst 2003-2 Kunstner/gruppe Kunstform, fylke 2004 2005 Alan Lucien Øyen dans, Hordaland 200 000 Baktruppen performance, Hordaland 1 500 000 1 500 000 Bal Teatret teater, Akershus 735 000 Bergmund Waal Skaslien performance, Hordaland 100 000 Cirka Teater figurteater, 700 000 900 000 Sør-Trøndelag Caroline W. Nesse & dans, Akershus 350 000 Marius Kjos Damini House of Culture dans, Oslo 300 000 Fabula Rasa teater, Oslo 300 000 Force Majeure* performance, Oslo 250 000 Goksøyr Martens Salong teater, Oslo 200 000 Goro Tronsmo teater, Akershus 200 000 Heine Røsdal Avdal* dans, Oslo 350 000 House of Stories teater, Oslo 590 000 Impure Company dans, Oslo 200 000 Ingun Bjørnsgaard prosjekt dans, Oslo 1 500 000 Karen Røise Kielland performance, Oslo 65 000 Katrine Strøm teater, Nordland 300 000 Kirsten Høeg teater, Oslo 100 000 Kreutzer Kompani* dans, Hordaland 1 100 000 L.U.N. performance, Oslo 200 000 Marius Von der Fehr performance, Oslo 350 000 Marte Joh Ekhougen performance, Oslo 350 000 Molitrix Productions dans, Rogaland 100 000 Nartmanstiftelsen dans, Oslo 500 000 Namik Mackic og Virginie performance, Oslo 160 000 Mira NEWproduksjoner teater, Sør-Trøndelag 400 000 Non Company performance, Hordaland 100 000 Odd Johan Fritzøe dans, Oslo 400 000 Petrusjka Teater figurteater, 400 000 Sør-Trøndelag Sons of Liberty performance, 120 000 Sør-Trøndelag Stiftelsen Toyboys dans, Akershus 450 000 Teater NOR teater, Nordland 700 000 700 000 Trine Saltermark dans, Nordland 80 000 Trond Lie teater, Oslo 150 000 Verdensteatret* teater, Oslo 150 000 Vivild Bergersen dans, Oslo 200 000 Uendelig Teater teater, Nordland 350 000 Opera Sør** musikkteater, 400 000 Vest-Agder * tilskudd fra Scenekunst og ny teknologi ** tilskudd fra Mens vi venter på operaen · Tilsagn som er gitt ved tidligere tildelinger for 2004 og 2005 Kunstner Tilsagn Tilsagn 2004 2005 Ingun Bjørnsgaard prosjekt dans, Oslo 1 500 000 Impure Company dans, Oslo 600 000 Jo Strømgren dans, Hordaland 1 400 000 1 500 000 Mobile Home performance, Oslo 800 000 Nomade Produksjoner Teater, Oslo 300 000 Stiftelsen Øyvind Jørgensen dans, Oslo 700 000 Produksjoner Verdensteatret Teater, Oslo 1 200 000 WEE dans, Oslo 700 000 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00400/wkr0001.doc Faktaark fri scenekunst 2003 http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00400/wkr0002.doc Fri scene 2-03 - Bergen http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00400/wkr0003.doc Hordaland-omtaler