Trondheimskunstnere får scenekunstpenger

Panter Tanter/Karstein Solli, Teater Fusentast, Post Produksjoner, SERUM og den unge gruppen Sons of Liberty er scenekunstnere fra Trøndelag som nå får tilskudd fra Norsk kulturråd. Flere produksjoner er performance og forestillinger for barn. I alt fordeles 20,9 millioner kroner i tilskudd til fri scenekunst ved første tildeling 2005. For dette skal det produseres 58 forestillinger.

Kulturrådet har til sammen behandlet 229 søknader med en samlet søknadssum på 83 millioner kroner i denne runden. Det gis 10,2 millioner kroner i 2005 og tilsagn for 6,3 mill. i 2006 og 4,3 mill. i 2007. Se vedlagte liste. Panter Tanter/Karstein Solli Produksjoner får 250 000 kroner til en performanceproduksjon som vil utfordre klassetekningen og problematisere arbeiderklassen slik den fremstår i dag. Intermezzo i arbeiderklassen er tittelen på produksjonen. Sons of Liberty er en performancegruppe bestående av Lisa C. B. Lie og Stina Kasas som representerer nye uttrykk innen scenekunsten. De får 250 000 kroner til Hotell Pelikan, en forestilling som baserer seg på sceniske tekster med referanser til litteratur, film og populærkultur og parodierer bl.a. Da Vinci-koden, Holy grail og Monty Python. Både Teater Fusentast, SERUM og Post Produksjoner får hhv. 270 000, 120 000 og 50 000 kroner til produksjoner for barn. Teater Fusentast tar i bruk sang, musikk og figurteater i en forestilling som tar utgangspunkt i 20 absurde dikt om det umulige barnet. SERUM består av tre scenekunstnere og en videokunstner, og skal utvikle nye scenekunstformer for barn. Barn i det offentlige rom er tema for prosjektet. Post Produksjoner produserer forestillingen Tur-retur Ragnarok, som skal gi barn kjennskap myter ved å la moderne formspråk møte den tradisjonelle muntlige fortellerstilen. Prosjektet er også støttet av Den kulturelle skolesekken. Avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for 2005. Det utgjør rundt tre prosent av den samlede statlige støtten til scenekunst. Avsetningen har vært uforandret til tross for en betydelig vekst i sektoren de senere årene. De økonomiske rammene fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Christian Lund, tlf: 22478351, christian.lund@kulturrad.dep.no, Heidi Tovsrud Knutsen, tlf: 22478350, heidi.tovsrud.knutsen@kulturrad.dep.no

Dokumenter og linker