Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

PRESSEMELDING Dato: 29.10.03 Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen Norsk kulturråd setter av rundt en million kroner årlig i utstillingsstøtte til billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer i etableringsfasen. Dette erstatter Kulturrådets nåværende debutantstøtte til kunstnere fra 1. juni 2004. Omleggingen vil styrke muligheten til å støtte yngre kunstnere og nyere kunstneriske uttrykk. Det åpnes for å støtte andre visningsformer enn tradisjonelle separatutstillinger, og det kan gis større tilskudd enn tidligere. Norsk kulturråd opprettet i 1968 debutantstøtteordningen for å avhjelpe kunstnernes økonomiske situasjon i forbindelse med debututstillinger. Debututstilling er definert som den første offentlige separatutstilling etter avsluttet utdanning. Avsetningen for 2003 er på 860 000 kroner, og maksimumsbeløpet per søker er 11 000 kroner. I 2002 mottok 64 søkere debutantstøtte. Det har de senere årene skjedd en forskyvning i søknadsmassen bort fra den tradisjonelle debututstillingen og over til utstillinger der flere kunstnere går sammen om ett eller flere verk. Kunstnersamarbeid og tverrfaglige prosjekter er blitt mer vanlig og kunsthøyskolestudenter holder ofte separatutstillinger allerede under studietiden. Dette er bakgrunnen for en omlegging til en mer fleksibel utstillingsstøtte. Norsk kulturråd vil med omleggingen styrke muligheten til å støtte yngre kunstnere og nyere kunstneriske uttrykk. De "gamle" debutantstøtteavsetningene er samlet til én pott, og støtte kan nå gis til så vel utstillinger som andre visningsformer som en yngre enkeltkunstner eller kunstnergruppe står bak. Med "yngre" menes kunstnere som stiller ut for første gang eller som er i startfasen av sin kunstnerkarriere. Søknader skal vurderes på grunnlag av prosjektbeskrivelsen, og det kan gis større tilskudd enn tidligere. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Ragnfrid Stokke, tlf. 22 47 83 40 og Hans Henrik Olsen, tlf. 22 47 83 76 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00360/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker