Mai-Linn, 16 år - til Japan for å tale dyslektikernes sak

I juni deltok Mai-Linn på, en internasjonal konferanse i Oslo, og fortalte der historien om hvordan hun som dyslektiker strevde på skolen, og hvordan lydbøker etterhvert ble et godt hjelpemiddel til mestring. Nå reiser Mai-Linn til Japan for å fortelle sin historie på en konferanse i Kyoto.

BAKGRUNN
I juni 2008 arrangerte Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Norsk DAISY-konsortium (NDK) den internasjonale konferansen "DAISY - the Best Way to Read". NDK er tilknyttet den internasjonale organisasjonen DAISY Consortium (DC). DAISY er en lydbokstandard som gir en vesentlig forbedret brukervennlighet sammenlignet med ordinære lydbøker på CD.

MAI-LINN
Mai-Linn Holdt (16 år) deltok på konferansen i Oslo, juni 2008, og holdt en presentasjon som vakte oppsikt. Til tross for at presentasjonen ble gjort på norsk, gjorde Mai-Linns sterke fremføring og utstråling stort inntrykk på Hiroshi Kawamura, president i DAISY Consortium. Presentasjonen ble filmet, og powerpoint i ettertid oversatt til engelsk.

Mai-Linn har nå mottatt invitasjon til å delta på en konferanse i Japan, arrangert av DC, for på nytt å presentere sin historie. Sammen med sin far reiser hun til Kyoto 02.01.09.

Dette er historien om en usedvanlig modig jente som forteller om hvordan det er å være dyslektiker, om lykken ved å få tilgang til lydbøker - som har hjulpet henne til å bedre selvtilliten, og til å lykkes på skolen. Det kan også være historien om hvordan det er å være dyslektiker i Japan - og om hvordan DC arbeider for å gjøre litteratur og informasjon tilgjengelig for alle.

HIROSHI, president i DAISY Consortium er i Oslo 15.- 16. januar 2009.

Torsdag 15. januar, kl. 14.30 arrangerer Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) et møte mellom Mai-Linn Holdt og Hiroshi.
Sted: NLB, Observatoriegaten 1 B (Nasjonalbiblioteket)

Fredag 16. januar skal Hiroshi ha møter med Dysleksiforbundet og Norges Blindeforbund.

Om NLB: www.nlb.no
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et statlig bibliotek underlagt KKD. NLB produserer og låner ut lyd- og blindeskriftbøker til synshemmede, dyslektikere og andre som har vansker med å lese vanlig trykt tekst.

Norsk DAISY-konsortium (NDK): www.daisynorge.no
DAISY Consortium (DC): www.daisy.org


KONTAKTINFORMASJON:
Liv Torild Ellefsen, informasjonsleder (NLB): liv.torild.ellefsen@nlb.no 41 60 74 96
Arne Kyrkjebø, seksjonssjef produksjon (NLB): arne.kyrkjeboe@nlb.no 47 90 33 88

Om oss

NLB er en statsinstitusjon underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Vi skal yte bibliotektjenester overfor blinde og svaksynte og andre lesehemmede. Våre tjenester er et tilbud til alle aldersgrupper. NLB er landets største produsent av lyd- og blindeskriftbøker.

Abonner