Ny LINO-avtale undertegnet 26.06.08. Alltid lydbøker tilgjengelig. Ingen ventelister.

Ny LINO-avtale om produksjon av lydbøker for syns- og lesehemmede innebærer at det alltid er eksemplarer ledige til utlån. Avtalen åpner for full utnyttelse av digitale lagrings- og distribusjonsmåter. Lydbøkene produsereres ”on demand” - uten eksemplarbegrensninger.

Avtalen, mellom staten på den ene siden, og rettighetshaverne ved forvaltningsorganisasjonen LINO på den andre, fastsetter vilkårene for eksemplarfremstilling og distribusjon av brukertilpasset litteratur i henhold til åndsverkloven. Nytt i avtalen er at vederlaget til opphavsmenn beregnes per produserte lydboktittel, uavhengig av antall eksemplarer som fremstilles. For syns- og lesehemmede innebærer den nye avtalen at populære, etterspurte lydbøker som tidligere kunne ha ventelister, nå alltid er tilgjengelige uansett etterspørsel.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er landets største produsent av lydbøker for syns- og lesehemmede. Andre produsenter er KABB (Kristent arbeid blant blinde- og svaksynte) og Huseby kompetansesenter.

NLB
NLB produserer folkebiblioteklitteratur for barn og voksne, og i tillegg studielitteratur for universiteter, høgskoler og fagskoler. I 2007 lånte NLB ut 280 000 lydbøker, en økning på 17 % sammenlignet med året før. Ny LINO-avtale forventes å bidra sterkt til en ytterligere økning i lydbokutlånet. NLB har en lydboksamling på 10 000 titler, og en årlig tilvekst på rundt 1000 titler.

Om oss

NLB er en statsinstitusjon underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Vi skal yte bibliotektjenester overfor blinde og svaksynte og andre lesehemmede. Våre tjenester er et tilbud til alle aldersgrupper. NLB er landets største produsent av lyd- og blindeskriftbøker.

Abonner

Dokumenter og linker