Endelig svolvelfri bensin og diesel i Norge

Endelig svolvelfri bensin og diesel i Norge (Oslo, 6. oktober 2004) Norsk Petroleumsinstitutt ser med glede at Regjeringen i Statsbudsjettet for 2005 foreslår at det innføres en avgiftslette for svovelfri bensin og diesel. Dette betyr at norske bilister får dette miljøvennlige drivstoffet fra 2005. Svovel i bensin og diesel svekker effektiviteten av katalysatoren og annen avgassrensing på kjøretøyene. Redusert svovelinnhold vil derfor øke effektiviteten av renseutstyret og redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx), flyktige hydrokarboner (NMVOC) og partikler (PM10). Det er også dokumentert at svovelfrie drivstoff reduserer drivstofforbruket og utslipp av CO2 fra de nyeste kjøretøyene. I tillegg gir lavere svovelinnhold i drivstoff en direkte reduksjon av svoveldioksid (SO2) i avgassene. Alle biler kan benytte svovelfri bensin og diesel, uansett alder. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/06/20041006BIT21340/wkr0001.pdf Pressemeldingen i pdf-format http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/06/20041006BIT21340/wkr0011.pdf Pressemelding

Dokumenter og linker