Stor økning i salg av lett fyringsolje og parafin reddet kraftmarkedet

Stor økning i salg av lett fyringsolje og parafin reddet kraftmarkedet (Oslo, 22. januar 2004): Salget av lett fyringsolje økte med hele 38 % fra 2002 til 2003, mens salget av parafin økte med 15 %. Forrige vinter var det kaldt og strømprisen var uvanelig høy. Det gjorde at mange slo av panelovnen og brukte olje til oppvarming i stedet: Dermed reduserte de fyringsutgiftene kraftig, sier generalsekretær Erik Birkeland i Norsk Petroleumsinstitutt. - Hadde vi ikke hatt muligheten til å gå over fra strøm til olje i næringslivet og i de tusen hjem, ville strømprisene blitt enda høyere sist vinter, sier Birkeland. Han påpeker videre at overgang fra strøm til olje reddet oss fra en fullstendig kraftkrise i fjor vinter og bidro til at vi unngikk strømrasjonering. - Økt bruk av fyringsolje gir mer utslipp av CO2 i Norge, men denne økningen var mye mindre enn om vi hadde importert mer strøm fra kullkraftverk. Kullkraft fører til tre til fire ganger større utslipp enn olje brukt til oppvarming. Det nordiske strømmarkedet økte pro duksjonen av kullstrøm med 16 TWh i perioden oktober 2002 - februar 2003 sammenlignet med tidligere år. Utslippet fra denne kraftproduksjonen tilsvarte 17 millioner tonn CO2, som er mer enn det totale utslippet fra all transport i Norge gjennom et helt år, sier Birkeland. - Selv om strømprisen nå er betydelig lavere enn sist vinter, er fyringsolje for de fleste fortsatt et lønnsomt alternativ, avslutter han. På www.np.no under "forbrukerinfo" finnes en kalkulator som sammenlikner priser på forskjellige energibærere. Vedlegg: Tabell over solgt volum i de enkelte fylker. Kontaktperson: Erik Birkeland, tlf 23 08 77 95 / 922 06 027 Vedlegg Salg av lett fyringsolje og parafin i m3. Fylke 2002 2003 Økning Totalt Lett 695.575 956.805 38 % fyringsolj e Parafin 160.664 185.364 15 % Østfold Lett 49.943 58.914 18 % fyringsolj e Parafin 12.919 15.122 17 % Akershus Lett 59.732 70.925 19 % fyringsolj e Parafin 13.677 13.084 - 4 % Oslo Lett 135.766 191.902 41 % fyringsolj e Parafin 13.316 19.169 44 % Hedmark Lett 41.371 53.492 29 % fyringsolj e Parafin 8.254 8.798 6 % Oppland Lett 23.801 31.242 41 % fyringsolj e Parafin 8.593 8.559 - 0.4 % Buskerud Lett 40.481 45.931 13 % fyringsolj e Parafin 15.108 16.168 7 % Vestfold Lett 35.608 48.523 36 % fyringsolj e Parafin 12.122 15.082 24 % Telemark Lett 15.048 18.031 20 % fyringsolj e Parafin 7.187 8.414 17 % Aust-Agder Lett 11.809 14.442 22 % fyringsolj e Parafin 4.876 5.456 12 % Vest-Agder Lett 23.262 35.732 54 % fyringsolj e Parafin 5.681 7.861 38 % Rogaland Lett 31.839 37.453 18 % fyringsolj e Parafin 8.782 10.508 20 % Hordaland Lett 55.748 81.665 46 % fyringsolj e Parafin 13.231 15.643 18 % Sogn og Lett 11.738 20.610 76 % Fjordane fyringsolj e Parafin 2.580 2.898 12 % Møre og Lett 16.242 22.468 38 % Romsdal fyringsolj e Parafin 7.140 7.613 7 % Sør- Lett 30.535 46.396 52 % Trøndelag fyringsolj e Parafin 6.718 7.744 15 % Nord- Lett 16.172 21.580 33 % Trøndelag fyringsolj e Parafin 2.854 3.418 20 % Nordland Lett 42.724 71.334 67 % fyringsolj e Parafin 8.547 9.888 16 % Troms Lett 23.355 33.339 43 % fyringsolj e Parafin 5.805 6.486 11 % Finnmark Lett 15.433 20.501 33 % fyringsolj e Parafin 3.158 3.434 9 % ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00500/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker