Endelig et norsk-svensk samarbeid

Det ble aldri noen Volvo-avtale, det ble ikke noe samarbeid om Telenor og Telia, men nå har hestesporten vist vei: Barnet er døpt Rikstotoklinikken Bjerke AS.

Svenske ATG og Norsk Rikstoto er nå enige om et økonomisk-faglig samarbeid rundt driften av Bjerke Dyrehospital.
- Sverige har bygd opp et landsomfattende nettverk med 26 klinikker. Disse har jobbet under samme intensjon som Bjerke Dyrehospital. Nå løfter Norsk Rikstoto blikket og videreutvikler samarbeidet med ATG. De har den økonomiske driften i Sverige, og nå blir det samme modell her hjemme, forteller Generalsekretær i Det Norske Travselskap, Tore Fyrand.

Faglig nettverk
Navnet endres nå fra Bjerke Dyrehospital til Rikstotoklinikken Bjerke AS. Daglig leder for driften ved hospitalet blir ATGs direktør i Hästklinikerna, Per Johansson.
- Vi håper veterinærene i de to landene får et bedre faglig nettverk, og at samarbeidet kan komme hesteeierne til gode. Et samarbeid med det svenske spilleselskapet ATG var en forutsetning for at vi skulle gå inn på driftsiden av Bjerke Dyrehospital. Vi starter med én klinikk, og tiden vil vise om det er et grunnlag for en ekspansjon, forteller direktør i Norsk Rikstoto, Harald Dørum.
Hovedmålet vil være økt kunnskap og tettere samarbeid med våre svenske naboer.
- Fra svensk hold ser vi ubetinget positivt på et samarbeid med Norge. Jeg ser for meg en økt kompetanseoverføring og teknisk utvikling. Jeg kan ikke se noen som helst ulemper med denne avtalen. Denne vil garantert komme hesteholdet i både Sverige og Norge til gode, mener Stefan Johansson, daglig leder for Nationella Stiftelsen for Hästhållningens Främjande.

- Bygge broer
Samarbeidet vil ikke bare utvides over landegrensene, men internt mellom hesteorganisasjoner. Norges Rytterforbund ser et stort potensial i framtidsvisjonen.
- Vi har over 40 000 hester knyttet til vår organisasjon. Av disse er ca. 10 000 konkurransehester, og Bjerke Dyrehospital har vært en samarbeidspartner gjennom mange år. Med et utvidet samarbeid vil vi forbedre kompetansen, og få et bedre tilbud her hjemme. Vi får også et tettere samarbeid med Norsk Rikstoto, for det er viktig at vi bygger broer mellom organisasjonene, presiserer presidenten i Norges Rytterforbund, Kristin Kloster Aasen.
Driften av dyrehospitalet vil bli overtatt av Rikstotoklinikken Bjerke AS 1. november 2007.

Oslo, 18. oktober 2007

Ytterligere kommentarer:
Administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Harald Dørum – 913 23 865
Generalsekretær i Det Norske Travselskap, Tore Fyrand – 913 50 565
VD ATG Hästklinikken AB, Per Johansson tlf. +46 708 531 326

Om oss

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet og en overordnet økonomisk styring av hestesporten. Gjennom sin daglige drift skal Norsk Rikstoto bidra til å styrke hestesport, hestehold og norsk hesteavl. Norsk Rikstotos vedtekter finner du her (PDF-format).

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker