Satser på betydelig vekst!

- Spill på hest har slett ikke nådd toppen. Jeg har klokkertro på at vi skal oppnå vekst i et stadig tøffere spillemarked, sier Norsk Rikstotos nytilsatte administrerende direktør, Harald Dørum.

Harald Dørum ble mandag ansatt som administrerende direktør i stiftelsen Norsk Rikstoto, som har konsesjon på alt hestespill i Norge. Dørum har vært konstituert i stillingen siden tidlig i sommer og vet således hva han går til:
- Det er arbeidet godt i hestesporten over lang tid, men jeg er likevel sikker på at vekstpotensialet er stort. Vi må nå ut til langt flere med budskapet at man slett ikke trenger å kunne noe om hest for å spille på dem. Lyntoto er et utmerket verktøy for folk som ønsker å være med i kampen om de store premiene, understreker Harald Dørum.

Bred erfaring fra hestesporten
Før Harald Dørum kom til Norsk Rikstoto var han administrerende direktør i Event Travel AS. Han har også lang fartstid bak seg innenfor hestesporten. Han har blant annet i ti år vært daglig leder på landets eneste galoppbane, Øvrevoll.

Viktig med allianser
Harald Dørum er klar på hva som skal til for å styrke Norsk Rikstotos posisjon i det beintøffe spillemarkedet:
- Vi må ha attraktive produkter og høye potter å spille om. I den forbindelse blir internasjonale allianser svært viktige. Vi har et særlig bra samarbeid med Sverige, og dette vil vi nok utvikle videre. Det er mange internasjonale bookmakere som snylter på produktene våre, men vi har et viktig samfunnsansvar å ivareta, sier Harald Dørum.

Hesten er kulturbærer
- Det var en rekke søkere til stillingen, opplyser Nors Rikstotos styreleder, Mattis Asplin.
– Ved siden av vekst er det etter styrets oppfatning svært viktig at stiftelsen inntar en enda tydeligere samfunnsmessig rolle. Vi ønsker i større grad enn hittil å få frem alt det positive som vår formålsbaserte virksomhet fører til. Jeg våger den påstanden at uten Norsk Rikstoto så hadde hesteholdet i landet vårt vært vesentlig mindre og med fare for å dø ut. Og uten hesten, så ville en viktig brikke i vårt kulturlandskap forsvinne, sier styrelederen. Mattis Asplin fortsetter:
- Styret er overbevist om at Harald Dørum er den rette personen til å lede stiftelsen i årene som kommer. Han har gode kommunikasjonsegenskaper og har - slik styret ser det - evnen til å motivere og å bygge relasjoner, også internasjonalt. Dette siste er svært viktig og kanskje helt nødvendig. I allianse med andre vil vi kunne være sterke nok til å stå imot alle slags angrep fra internettselskaper med base i skatteparadiser, sier styreleder Mattis Asplin i Norsk Rikstoto.

Oslo 30. oktober 2006

Kontaktpersoner:
Styreleder Mattis Asplin, mobil: 915 91 770
Administrerende direktør Harald Dørum, mobil 913 23 865 / kontor 22 95 61 00

Om oss

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet og en overordnet økonomisk styring av hestesporten. Gjennom sin daglige drift skal Norsk Rikstoto bidra til å styrke hestesport, hestehold og norsk hesteavl. Norsk Rikstotos vedtekter finner du her (PDF-format).

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker